NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Działalność społeczna - Bożonarodzeniowa aktywność leśników
Las Polski - Działalność społeczna - Bożonarodzeniowa aktywność leśników
Przedświąteczny czas to okres wzmożonej pracy charytatywnej i społecznej. Z tej działalności od lat nie wyłamują się także leśnicy, którzy w całej Polsce licznie dołączyli do różnych dobroczynnych zajęć. Do klasyki przeszła już Szlachetna Paczka. Po raz drugi w akcji wzięło udział np. Nadleśnictwo Zwierzyniec (RDLP w Lublinie), które przygotowało wigilijne prezenty dla dwóch potrzebujących rodzin z dziećmi, a nawet nowe łóżko dla trzeciej.
Promocja zawodu drwala - Wióry na antenie
Las Polski - Promocja zawodu drwala - Wióry na antenie
Świadkami niecodziennego pokazu siły stali się widzowie emitowanego w telewizji TVN programu „Mam talent”. W odcinku z 8 września przed publicznością i jury swoje umiejętności zaprezentował Team Timber – ekipa drwali w składzie: Jacek Groenwald, Michał Dubicki, Marcin Darga i Krzysztof Majewski.
Straż Leśna - Szersza pula mandatów
Las Polski - Straż Leśna - Szersza pula mandatów

Z końcem listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy PGL LP oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania mandatów karnych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu tego aktu prawnego, jego odpowiednik z 24 września 2002 r. nie przystawał do obecnych warunków społeczno-gospodarczych: W ostatnim czasie nastąpił wzrost korzystania z lasów przez ludność do celów rekreacyjnych, nierzadko jednak w sposób bezprawny, wyrządzający uszczerbek przyrodzie, gospodarce narodowej i innym korzystającym z lasu.


Ochrona przyrody - Reaktywacja PTEkol
Las Polski - Ochrona przyrody - Reaktywacja PTEkol
Po kilkuletniej nieobecności reaktywacji doczekało się działające w latach 90. i na początku XXI w. Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEkol). Zjazd założycielski stowarzyszenia kontynuującego tamte tradycje odbył się 19 października w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w jego trakcie wybrano zarząd: Wiktor Kotowski (prezes), Aleksander Rachwald (wiceprezes), Mariusz Lamentowicz (sekretarz), Ewa Mierzejewska (skarbnik), Katarzyna Celejewska-Mrozek, Olga Cholewińska, Andrzej Jagodziński, Agnieszka Kolada, Krzysztof Szoszkiewicz, Piotr Tryjanowski.
Ochrona przyrody - Wypalanie zdało egzamin
Las Polski - Ochrona przyrody - Wypalanie zdało egzamin
14 listopada w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym podsumowano efekty projektu „Opracowanie zasad ochrony przeciwpożarowej obiektów chronionych oraz stosowania kontrolowanego wypalania jako metody czynnej ochrony przyrody”. Na zlecenie DGLP realizowały go wspólnie Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL i Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego, a miejscem działania były wrzosowiska w Nadleśnictwie Przemków (RDLP we Wrocławiu). Więcej nt. tych działań pisaliśmy w nr. 5/2016 „Lasu Polskiego”.
Puszcza Białowieska - Nauka nadal podzielona
Las Polski - Puszcza Białowieska - Nauka nadal podzielona

25 listopada w Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego podsumowano Białowieską Inicjatywę Naukową, o której pisaliśmy w nr. 11/2019, prowadzoną wspólnie przez IBL i Białowieską Stację Geobotaniczną UW pod auspicjami Europejskiego Instytutu Leśnego.

Turystyka - Parowóz „Las” wrócił na tory
Las Polski - Turystyka - Parowóz „Las” wrócił na tory
Pierwszy po latach kurs pociągu ciągniętego przez zabytkowy parowóz „Las” był atrakcją spotkania zorganizowanego 4 października przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie k. Cisnej.
Geografia - Nowa mapa pokrycia terenu Europy
Las Polski - Geografia - Nowa mapa pokrycia terenu Europy
Teledetekcja otwiera nie tylko nowe obszary wiedzy, ale daje też innowacyjne narzędzia do zastosowania praktycznego. Udowodnili to naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, którzy na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej opracowali nową metodę tworzenia map pokrycia terenu.
Pożary lasów - Unijne sprawozdanie
Las Polski - Pożary lasów - Unijne sprawozdanie
Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie za 2018 r. dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Opracowało je Wspólne Centrum Badawcze z użyciem danych pochodzących z europejskiego systemu informacji o pożarach lasów działającego w ramach programu Copernicus. Dane przekazały także 33 państwa członkowskie zrzeszone w grupie ekspertów ds. pożarów lasów.
Polityka - Nowy skład KOŚZNiL
Las Polski - Polityka - Nowy skład KOŚZNiL
Dzień po inauguracji Sejmu IX kadencji i ślubowaniu posłów, 13 listopada został ogłoszony nowy skład stałej sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Do zakresu jej działania należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej. W jej skład weszło 33 parlamentarzystów. Niestety, z leśników w jej gronie znalazł się tylko Dariusz Bąk (PiS), a posłów legitymujących się wykształceniem przyrodniczym – ledwie garstka.
1 2 3 4 5 6 7 ... Następna

Las Polski - aktualny numer
Polecamy