NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Życzenia Wielkanocne
Galeria
Las Polski - Życzenia Wielkanocne

Drodzy Czytelnicy!

Niech odwieczny renesans wiosny,
każdy promień słońca
i budzące się do życia rośliny
natchną Was dobra myślą i siłą
do spełniania celów!

Redakcja "Lasu Polskiego"

Leśnik roku - Za edukację dla edukacji
Las Polski - Leśnik roku - Za edukację dla edukacji

Redakcja „Przeglądu Leśniczego” po raz 18. ogłosiła „Leśnika roku” i „Leśną instytucję roku”. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą dotychczas wyróżnieni, przyznała zaszczytne tytuły dr Magdalenie Frączek i Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Nadleśnictwo Biała Podlaska - Biosfera w klimacie współpracy
Galeria
Las Polski - Nadleśnictwo Biała Podlaska - Biosfera w klimacie współpracy

9 lutego w siedzibie DGLP dyrektor generalny Konrad Tomaszewskii prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk podpisali list intencyjny. Dotyczy on realizacji w sąsiedztwie miasta, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska (RDLP w Lublinie), kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego pod nazwą Biosfera.

Nadleśnictwo Mielec - Na biegówkach przez las
Las Polski - Nadleśnictwo Mielec - Na biegówkach przez las

Na razie szlak traktuje się jako testowy, być może w przyszłości jego przebieg zostanie nieco zmieniony. – Na pewno musimy zwrócić uwagę na to, by nie wchodził w kolizję z gospodarką leśną – mówi nadleśniczy Hubert Sobiczewski.

Puszcza Białowieska - Zakazy wstępu
Las Polski - Puszcza Białowieska - Zakazy wstępu

Nadleśniczowie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej – Hajnówka i Białowieża – utrzymują zakazy wstępu do lasu. Co ciekawe, w części regionu zakazy utrzymują się już od wiosny ub. roku. I nic nie wskazuje na to, żeby szybko zostały zniesione. Najnowsze obowiązują bowiem nawet do końca 2017 r. lub do odwołania.

BULiGL - W resorcie środowiska
Las Polski - BULiGL - W resorcie środowiska

Zmiana, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r., jest związana z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Organem założycielskim BULiGL-u stał się Minister Środowiska (podstawa prawna to art. 121 ustawy z 16 grudnia 2016r., dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym). W mocy utrzymany został art.21a. 2. ustawy o lasach mówiący, że do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (…)nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (…).

Związek Leśników Polskich w RP - Szkolili sie z komunikacji
Las Polski - Związek Leśników Polskich w RP - Szkolili sie z komunikacji

Leśnicy zrzeszeni w Związku Leśników Polskich w RP zainaugurowali tegoroczne posiedzenia Rady Krajowej spotkaniem w Nagórzycach (10–13 stycznia). Najwyraźniej przejęli się wnioskami płynącymi z kongresu kolegów z innego związku zawodowego.

Raporty oddziaływania na środowisko - Leśnik specem
Las Polski - Raporty oddziaływania na środowisko - Leśnik specem

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Fundacja "Pomoc Leśnikom" - Pomaga i oczekuje wsparcia
Las Polski - Fundacja "Pomoc Leśnikom" - Pomaga i oczekuje wsparcia

Działająca od 2001 r. Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie w ciągu minionych 16lat udzieliła wsparcia w leczeniu i w sytuacjach losowych (pożar czy powódź) ponad 850 oso­bom. W ub. roku do 59 leśnych rodzin trafiło 398 tys. zł, w większości na pokrycie kosztów leczenia. Na konto fundacji wpłynęło 243,7tys.zł. Jak widać, to sporo mniej niż potrzeby.

Instytuty badawcze - Współpraca branż
Las Polski - Instytuty badawcze - Współpraca branż

W siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 26 stycznia podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Środowiska.

1 2 3 4 5 6 7 ... Następna

Las Polski - aktualny numer
Polecamy