NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Parki narodowe - NFOŚiGW da 40 mln zł
Las Polski - Parki narodowe - NFOŚiGW da 40 mln zł

Na niebagatelną kwotę 40 mln zł będą opiewać umowy, jakie w listopadzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze z parkami narodowymi. Wszystko w ramach zakończonego właśnie konkursu w Działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. NFOŚiGW prowadził nabór wniosków od 31 grudnia 2015 r. do 31 marca br.

Seminaria IBL - Robiniowe rozterki
Las Polski - Seminaria IBL - Robiniowe rozterki

„Przydatności robinii akacjowej do produkcji drewna w plantacjach drzew szybkorosnących” poświęcone było jedno z cyklicznych seminariów w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym (27 października).

Polski Związek Łowiecki - Pełne poparcie ministra
Las Polski - Polski Związek Łowiecki - Pełne poparcie ministra

Nie trzeba było długo czekać na stanowisko ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie wniosku o delegalizację Polskiego Związku Łowieckiego. Ów złożył na ręce premier Beaty Szydło Sławomir Izdebski – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Zarzucał PZŁ m.in. niedostateczne działania w walce z ASF, przynoszącym rolnikom hodującym trzodę ogromne straty.

ZSL w Rogozińcu - O kształceniu proobronnym

21 października w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbyła się konferencja „Innowacje edukacyjne na przykładzie pilotażowego programu edukacji proobronnej w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”, pod patronatem Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jej celem było zapoznanie uczniów z kształceniem proobronnym, Przysposobieniem Wojskowym Leśników oraz współpracą przyszłych pracowników Lasów Państwowych z wojskiem w razie zagrożenia suwerenności państwa polskiego.

"Las i My" - Targi leśne w Szepietowie
Las Polski - "Las i My" - Targi leśne w Szepietowie

W odbywających się 8 i 9 października w Szepietowie IV Targach Leśnych „Las i My” lasu niestety było niewiele. Choć organizatorzy chwalą się kilkutysięczną grupą odwiedzających targi, trudno oprzeć się wrażeniu, że targi bardziej przyciągają miłośników sadzonek roślin ogrodowych (impreza towarzyszy targom ogrodniczym „Jesień w sadzie i ogrodzie”).

RDLP w Katowicach - Wyjątkowe pożegnanie wyjątkowego człowieka
Las Polski - RDLP w Katowicach - Wyjątkowe pożegnanie wyjątkowego człowieka

Po ponad 40 latach pracy w strukturach Lasów Państwowych grono leśnych emerytów zasilił Kazimierz Szabla, do niedawna dyrektor RDLP w Katowicach. Z tej okazji podczas uroczystej narady (18 października), poza podsumowaniem dorobku i symbolicznym pożegnaniem, nastąpiło przekazanie dyrektorskich sterów Wiesławowi Kucharskiemu.

Przetargi na usługi leśne - Wszędzie jednakowe zasady
Las Polski - Przetargi na usługi leśne - Wszędzie jednakowe zasady

30 września dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wydał
decyzję (nr 499) w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych LP

"Nie rób dymu" - Drwal ekspertem od drewna
Las Polski - "Nie rób dymu" - Drwal ekspertem od drewna

Trwająca od sierpnia ogólnopolska kampania edukacyjna „Nie rób dymu”, zachęcająca do ogrzewania gospodarstw domowych drewnem we właściwy sposób, ma nietypowego promotora. W filmach reklamowych akcji wystąpił autentyczny drwal – Kamil Szarmach.

Grzybowe sprostowanie - Złotak powtórzył drogę maślaka czerwonego
Las Polski - Grzybowe sprostowanie - Złotak powtórzył drogę maślaka czerwonego

Wspomniany w nr. 19/2016 maślak żółty (modrzewiowy) Suillus grevillei (artykuł „Smakowita inwazja w nadmorskich lasach” nt. złotaka wysmukłego) został omyłkowo przedstawiony jako gatunek zawleczony do Europy.

Sejm - Konferencja nt. "Laudato Si"
Las Polski - Sejm - Konferencja nt. "Laudato Si"

Sejmowa sala plenarna gościła 15 października międzynarodową konferencję „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si”. Jej organizatorami były Ministerstwo Środowiska i watykańska Kongregacja Nauki Wiary. Tę drugą reprezentował w Sejmie prefekt Kongregacji kardynał Gerhard Müller. Honorowym patronatem konferencję objął prezydent
Andrzej Duda, który skierował do uczestników listowne przesłanie.

1 2 3 4 5 6 7 ... Następna

Las Polski - aktualny numer
Polecamy