NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Instytut Badawczy Leśnictwa - Rozbudowa ośrodka edukacyjnego
Las Polski - Instytut Badawczy Leśnictwa - Rozbudowa ośrodka edukacyjnego
Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości niemal 1,4 mln zł pomoże rozbudować ośrodek edukacji ekologicznej IBL w Sękocinie Starym. Środki będą pochodzić z programu „Edukacja ekologiczna”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,95 mln zł. Celem modernizacji jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Wkład własny IBL to 586 tys. zł. Inwestycja pozwoli atrakcyjniej i skuteczniej prezentować zasoby polskich lasów oraz uczyć, zwłaszcza dzieci i młodzież, jak z nich korzystać w sposób odpowiedzialny.
Ochrona przyrody - Wykupy gruntów w parkach narodowych
Las Polski - Ochrona przyrody - Wykupy gruntów w parkach narodowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje parkom narodowym dofinansowania na wykup gruntów prywatnych znajdujących się w ich granicach. Tylko do Tatrzańskiego Parku Narodowego trafiło ponad 218 tys. zł dotacji (projekt „Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu” w całości opiewa na 247 tys. zł).
Dni Ochrony Środowiska - Konferencja „Lasy dla Niepodległej”
Las Polski - Dni Ochrony Środowiska - Konferencja „Lasy dla Niepodległej”
Z okazji inauguracji obchodów Dni Ochrony Środowiska warszawskie Łazienki Królewskie 8 i 9 września stały się leśnym sercem Polski. Na inaugurującej dwudniowe święto konferencji „Lasy dla Niepodległej” z prezydentem Andrzejem Dudą spotkali się m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny oraz ponad 100 zaproszonych gości, m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, reprezentantów sektora leśno-drzewnego i organizacji społecznych oraz leśników.
Leśne Gospodarstwa Węglowe - Współpraca z górnikami
Las Polski - Leśne Gospodarstwa Węglowe - Współpraca z górnikami

Lasy Państwowe i Jastrzębska Spółka Węglowa nawiążą współpracę odnośnie realizacji projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. List intencyjny w tej sprawie 27 sierpnia podpisali dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny i zastępcy prezesa zarządu JSW Tomasz Śledź i Artur Dyczko. Jest to kolejne tego typu porozumienie po podobnych: PKN Orlen, grupie PGNiG, KGHM Miedź Polska, Enei, Enerdze, Polskich Sieciach Elektroenergetycznych i PKP Cargo.


Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgną do kieszeni Lasów
Las Polski - Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgną do kieszeni Lasów

We wtorek 18 września rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Miałby on powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego i działać na zasadach podobnych jak działający już Krajowy Fundusz Drogowy. W projekcie uwzględniono Lasy Państwowe.

RDLP w Pile - 40 lat w służbie lasom
Las Polski - RDLP w Pile - 40 lat w służbie lasom

W tym roku pilska dyrekcja LP obchodzi 40-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości tamtejsi leśnicy zorganizowali 6 września w Centrum Promocji LP Goraj-Zamek. Na czele z dyrektorem generalnym LP Andrzejem Koniecznym wzięło w nich udział 400 osób. Byli to m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy sąsiadujących z Piłą regionalnych dyrekcji LP z Poznania i Szczecina, dyrektorzy i przedstawiciele RDOŚ z Poznania i Szczecina, reprezentanci WFOŚiGW, związków zawodowych, komendanci powiatowi PSP z Czarnkowa i Piły, emerytowani i obecni pracownicy pilskiej dyrekcji.

Instytut Badawczy Leśnictwa - Pies na kurki
Las Polski - Instytut Badawczy Leśnictwa - Pies na kurki

Nie od dzisiaj wiadomo, że istnieją rasy psów predestynowane do poszukiwania grzybów. Najlepszym przykładem jest lagotto romagnolo wyhodowany do znajdowania cennych trufli. Pies tej rasy znajduje się w posiadaniu Instytutu Badawczego Leśnictwa, ponieważ został zakupiony w ramach projektu poświęconego temu właśnie gatunkowi grzybów.

Karkonoski Park Narodowy - Reintrodukcja niepylaka apollo
Las Polski - Karkonoski Park Narodowy - Reintrodukcja niepylaka apollo

Zapoczątkowany w 2007 r. program odbudowy populacji niepylaka apollo w Polsce przynosi dobre rezultaty. Dzięki staraniom Karkonoskiego Parku Narodowego motyl po 100 latach nieobecności powrócił w Karkonosze. Jest to jego trzecie po Pieninach i Górach Kruczych stanowisko w naszym kraju. Park finansuje hodowlę z własnych środków, a jej podstawą jest doglądana również przez parkowców hodowla rozchodnika olbrzymiego – rośliny żywicielskiej tego przedstawiciela rzędu motyli.

Nadleśnictwo Dretyń (RDLP w Szczecinku) - Motocyklem dla Niepodległej
Las Polski - Nadleśnictwo Dretyń  (RDLP w Szczecinku) - Motocyklem dla Niepodległej
Motocyklowa pasja wiąże się z hartem ducha i zamiłowaniem do podróży. Doskonale pokazał to Tomasz Polechoński, komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Dretyń, który miłość do ojczyzny postanowił wyrazić samotną wyprawą wzdłuż granic Polski. Nie przeszkodziła mu nawet fatalna pogoda, przez którą większość motocyklowej wędrówki wiązała się z jazdą w ulewnym deszczu, bowiem leśnikowi przyświecał światły cel – uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i takiego samego jubileuszu powołania Związku Leśników Polskich w RP.
Straż Leśna - Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
Las Polski - Straż Leśna - Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Doczekaliśmy się kolejnego pokłosia interwencji Straży Leśnej podczas protestów w Puszczy Białowieskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie pojęcia funkcjonariusza publicznego o strażników leśnych.

Zainteresował się sprawą po tym, jak policja umarzała sprawy o przekroczenie uprawnień przez strażników interweniujących w Puszczy, uzasadniając, że chociaż w trakcie czynności służbowych przysługuje im ochrona prawna, tak jak np. strażakom czy nawet nauczycielom, to ustawowa definicja funkcjonariusza publicznego nie wymienia pracowników Straży Leśnej.
1 2 3 4 5 6 7 ... Następna

Las Polski - aktualny numer
Polecamy