NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna BHP w lesie - PIP o bezpieczeństwie pracy w zulach
Aktualności
Las Polski - BHP w lesie - PIP o bezpieczeństwie pracy w zulach
Państwowa Inspekcja Pracy podała dane z kontroli przestrzegania bezpieczeństwa w zulach przeprowadzanej w latach 2014–16. Zbadała w tym okresie 128 wypadków, w których poszkodowane zostały 133 osoby, a 45 poniosło śmierć. Oznacza to wzrost liczby wypadków przy pracach w lesie względem lat ubiegłych.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej (6 lutego), na której prezentowano informację o bezpieczeństwie w zulach, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki (pierwszy z lewej, obok Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy) sygnalizował, że obok branży budowlanej to właśnie zatrudnieni przy pozyskaniu drewna są najbardziej narażeni na utratę życia i zdrowia w pracy.


Fot. Arch. PIP

Jak podała PIP, 80% wypadków śmiertelnych spowodowanych było uderzeniem przez spadający pień lub gałąź (to także przyczyna 90% ciężkich obrażeń ciała).

W wyniku profilaktycznych działań kontrolnych w raportowanym okresie PIP przerwała pracę w 227 zakładach. Przyczyny? Głównie nieprawidłowe i zagrażające bezpieczeństwu pracy prowadzenie prac ścinkowych lub złe wyposażenie drwali w środki ochrony osobistej (zanotowano aż 284 takie przypadki). Na skutek interwencji PIP w 311 zakładach przywrócono sprawność sprzętu. Inspekcja nakazywała również przeprowadzenie szkoleń, wdrożenie instrukcji BHP. Kontrolerzy ujawnili też nieprawidłowości w badaniach lekarskich zatrudnianych robotników. W ciągu trzech lat PIP przeszkoliła 2,5 tys. właścicieli, brygadzistów i pracowników zuli w zakresie BHP prac w lesie.

SLV.

data modyfikacji: 2018-04-04 10:35:13
Las Polski - aktualny numer
Polecamy