NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Centrum Promocji LP - Wielkie otwarcie
Aktualności
Las Polski - Centrum Promocji LP - Wielkie otwarcie

Uroczystym otwarciem (10 maja) zakończyła się trwająca od 2015 r. przebudowa Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: naczelnik gabinetu Dyrektora Generalnego LP Marcin Gołębiowski, dyrektor RDLP w Pile Ryszard Standio, ekspert z Departamentu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW w Warszawie Anna Majewska oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz Stanisław Zalewski. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele lokalnych samorządów, straży pożarnej, policji, reprezentanci Technikum Leśnego w Goraju oraz placówek edukacyjnych położonych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim. Nie zabrakło też leśników z nadleśnictw położonych na terenie RDLP w Pile, a także z sąsiadujących dyrekcji poznańskiej i szczecińskiej.


Pokaż/ukryj skróconą treść

Historia powstania centrum sięga 2013 r., kiedy podjęto decyzję o przebudowie zabytkowego budynku masztalarni (zbudowanego na początku XX w.) i adaptowaniu go, z zachowaniem historycznego charakteru, na potrzeby udostępnienia lokalnej społeczności oraz uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.


Fot. M. Nowak

Edukacja w Centrum Promocji LP Goraj-Zamek to głównie tzw. „Lekcje przyrody” prowadzone zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć” umożliwiające dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym przyswojenie wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym. Dla odwiedzających przygotowano Salę Wystawy Przyrodniczej, czyli ekspozycję w układzie spójnych ze sobą dioram przyrodniczych opartych o cykle rozwojowe lasu i pory roku. Można tu prześledzić historię powstawania lasu od nasiona aż po drzewostan dojrzały. Wiedzę wzbogacają też informacje prezentowane na dotykowych ekranach. Oprócz tego centrum mieści Salę Wystawy Historycznejprzedstawiającą dzieje LP, Puszczy Noteckiej oraz rodziny Hochbergów – założycieli zamku w Goraju. Część obiektu została przystosowana do wykorzystania przez uczniów TL. Znalazło siętutaj miejsce na salę gimnastyczną z zapleczem sportowym, a także wydzielono pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu. W najbliższym czasie pojawią się tam symulatory harwestera i forwardera.

Krzysztof Dymek

data modyfikacji: 2018-06-05 14:07:27
Las Polski - aktualny numer
Polecamy