NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Co to jest choroba zawodowa?
Porady - kącik medyczny

Choroba zawodowa, zgodnie z definicją, jest to choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia obecnych w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, obecna w wykazie chorób zawodowych. Jedną z nich jest choroba wibracyjna.

Jak dochodzi do powstania choroby wibracyjnej?
Choroba wibracyjna to schorzenie tkanek narażonych na działanie drgań przenoszonych z pracujących maszyn. Każda działająca maszyna generuje drgania o określonej częstotliwości. Podczas pracy maszynami utrzymywanymi w rękach, na przykład pilarkami, drgania działają miejscowo - najsilniej na dłonie, palce rąk. Są przez tkanki przekazywane dalej i wytłumiane. W leś-nictwie na wibracje głównie narażeni są operatorzy pilarek, ale drgania dotykają też osoby obsługujące przestarzałe, ciężkie maszyny, które nie mają wygodnego, amortyzowanego siedziska. Wtedy wibracje działają na organizm nie miejscowo a ogólnie.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Jakie są objawy choroby wibracyjnej?
Przy działaniu drgań na dłonie możemy mówić o objawie Raynaud'a, czyli "chorobie zimnych rąk". Na skutek zaburzeń regulacji nerwowo-naczyniowej w palcach dłoni dochodzi do nagłego zblednięcia opuszek lub całych palców, szczególnie na zimnie. Towarzyszy temu upośledzenie czucia. Po ogrzaniu palce sinieją i bolą, następnie powracają do naturalnego koloru. Ponadto może być odczuwalne mrowienie i drętwienie palców, niemożność prawidłowego rozróżniania dotykiem przedmiotów oraz osłabienie siły w rękach. W najbardziej zaawansowanych przypadkach palce są stale blade, niedokrwione, co może prowadzić do powstania owrzodzeń na końcach palców. Uszkodzeniu mogą też ulegać kości i stawy.

Po jakim czasie można zaobserwować pierwsze objawy choroby?
Jest to uzależnione od maszyny, za pomocą której się pracuje, czasu pracy i osobistych predyspozycji. Kiedyś do rozwoju choroby wystarczyło kilka lat ciężkiej pracy. Obecnie, ponieważ maszyny są znacznie bezpieczniejsze - po kilkunastu, kilkudziesięciu latach.

Jak pilarz może się chronić przed rozwojem tej choroby?
Najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń bhp odnośnie obsługi urządzeń oraz zaleceń zamieszczonych w instrukcjach obsługi. Ważne jest robienie częstych, kilkuminutowych przerw w czasie pracy i zmienianie się przy wykonywaniu prac ze współpracownikami. Czas kontaktu z elementem wibrującym nie powinien przekraczać 2/3 dniówki. Powyżej granicy szkodliwości wibracji prace są niedopuszczalne, parametry pilarki można skonfrontować z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Nawet sposób trzymania pilarki jest istotny. Nie bez znaczenia jest stan techniczny urządzeń, wykonywanie przeglądów i ostrzenie. Stosowanie rękawic ochronnych ma duże znaczenie ze względu na utrzymywanie ciepła, natomiast nie są one uniwersalne - muszą być dobrane do określonych częstotliwości drgań. Można zażywać witaminy: PP, C oraz z grupy B. Bardzo szkodliwe jest palenie papierosów - nikotyna obkurcza dodatkowo naczynia krwionośne.

Jak leczy się chorobę wibracyjną?
Niestety, skutecznego leczenia nie ma. Można podawać leki rozszerzające obwodowe naczynia krwionośne i witaminy. Poprawę może przynieść leczenie sanatoryjne.

Jak częsta jest to choroba?
Obecnie, wraz z rozwojem wiedzy na temat skutków działania wibracji oraz z postępem techniki, jest to coraz mniejszy problem, ale prawdopodobnie nigdy nie zostanie całkowicie wyeliminowany. W ostatnich latach stwierdzano od kilku do kilkunastu przypadków choroby wibracyjnej rocznie, natomiast rocznie osób zagrożonych nią jest około 300 w całej Polsce, więc nie jest to mało. Rozpoznanie choroby zawodowej upoważnia chorego do roszczeń finansowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

data modyfikacji: 2007-01-22 17:44:09
Las Polski - aktualny numer
Polecamy