NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Dotacje na upul - DGLP określiła cenę jednostkową
Aktualności
Las Polski - Dotacje na upul - DGLP określiła cenę jednostkową

Znamy już wysokość orientacyjnych kosztów jednostkowych (zł/ha) wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu. Ustalone decyzją dyrektora generalnego LP stanowią górny limit dla starostw, które zechcą się ubiegać o dofinansowanie upul ze środków funduszu leśnego.

Pokaż/ukryj skróconą treść

W tym roku po raz pierwszy powiaty będą się mogły ubiegać o dotacje na sporządzanie planów z funduszu leśnego. Procedury reguluje zarządzenie nr 49/2016 dyrektora generalnego LP (szerzej na ten temat pisaliśmy w nr. 23/2016). Na złożenie wniosków jest czas do końca lutego. Jeżeli starostwo poda we wniosku jednak wyższe jednostkowe koszty wykonania upul niż te orientacyjne, ustalone decyzją dyrektora generalnego LP, taki wniosek nie będzie w ogóle rozpatrzony. Wiedza nt. kosztów jednostkowych jest również istotna o tyle, że rankingowanie wniosków o dotację odbywać się będzie w oparciu o udział własnych środków powiatu.

Decyzja nr 571 z 8 grudnia 2016 r. koszty jednostkowe określa po raz pierwszy. W jaki sposób? Zarządzenie wskazuje na wiedzę nt. kształtowania się kosztów jednostkowych sporządzania planów urządzenia lasu oraz ewentualne opracowania eksperckie. Koszty są podane w tabeli, która zawiera tzw. stopień trudności prac urządzania lasu (mieści się on w zakresie 1,00 do 2,24).

Da się zauważyć, że stawki są wysokie. Najniższa to 36 zł, a najwyższa nawet 73,25 zł (pow. cieszyński). Dla przykładu dla powiatu żywieckiego ustalono ją na 70,80 zł/ha (współczynnik trudności prac – 2,16). Gdy w 2015 r. powiat ogłosił przetarg na wykonanie upul na powierzchni 2162,94 ha (przy założeniu, że podczas prac terenowych powierzchnia może wzrosnąć nawet o 20%) i sam oszacował je na 96,32 zł/ha, wygrała oferta z ceną 30,50 zł/ha.

RaZ

 

data modyfikacji: 2017-01-20 10:00:07
Las Polski - aktualny numer
Polecamy