NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgną do kieszeni Lasów
Aktualności
Las Polski - Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgną do kieszeni Lasów

We wtorek 18 września rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Miałby on powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego i działać na zasadach podobnych jak działający już Krajowy Fundusz Drogowy. W projekcie uwzględniono Lasy Państwowe.

Pokaż/ukryj skróconą treść
Fot. Urszula Zubert

Projekt zakładał, że na realizację zapowiadanego przez premiera Mateusza Morawieckiego planu rozbudowy powiatowych i gminnych dróg publicznych oraz mostów w programie Mosty+ (przypomnijmy, że ma ich powstać 21) zrzucą się państwowe spółki. A dokładniej do wspólnej kasy mają się dołożyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,4 mld zł rocznie), budżet państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej, w kwocie 500 mln zł rocznie), spółki należące całkowicie do państwa (np. Gaz-System; będą płacić 7,5% zysku netto). Z pieniędzy od wojska mają być finansowane drogi i mosty o znaczeniu militarnym (w całości pokrywane z funduszu; pozostałe drogi będą mogły być dofinansowane z FDS w 80%, a obowiązywać ma przy tym zasada – im uboższy samorząd, tym wyższe wsparcie). Dodatkowe wpływy pochodziłyby ze sprzedaży przez państwo papierów skarbowych. W projekcie z początku września zapisano, że LP miałyby przekazywać rocznie na Fundusz 2% przychodów ze sprzedaży drewna (od 2021 r.). Projekt zakłada wykreślenie z ustawy o lasach art. 58a dotyczącego daniny wpłacanej do budżetu państwa od 2016 r. i dodanie art. 58b lokującego ową 2% daninę w Funduszu Dróg Samorządowych. Taki manewr byłby de facto powrotem do pomysłu, by pieniądze z Lasów wspierały drogi samorządowe, a nie przepadały we wspólnym budżecie celowym („znaczone pieniądze”). Kontrowersje wzbudził jednak inny zapis w projekcie ustawy o FDS. Zaproponowano bowiem także, by w latach 2019 i 2020 LP wpłaciły na FDS po 400 mln zł w kwartalnych ratach.

Prace nad tym projektem z początku września prowadzono w pośpiechu. Rząd pracował nad nim niespełna dwa tygodnie, na konsultacje pozostawiono kilkanaście godzin, a w planach jest przepchnięcie projektu przez parlament jeszcze jesienią. Rękę na pulsie trzymają m.in. związkowcy. Zapisy pierwotnego projektu spotkały się z ostrą reakcją m.in. Związku Leśników Polskich w RP i Leśnej „Solidarności”. W negatywnych opiniach do projektu czytamy m.in.: Skutkiem tak morderczego opodatkowania dla przedsiębiorstwa wymagającego bieżącego reinwestowania będzie utrata możliwości prowadzenia przez LP działalności rozwojowej, a w dalszym biegu rzeczy – wstrzymanie zatrudnienia, po którym nastąpi kolejna jego redukcja, co pociągnie za sobą niezdolność LP do realizacji swoich ustawowych zadań (KSPL NSZZ „Solidarność”). Jest to ewidentne złamanie zasady samofinansowania się PGL LP i nałożenie na nie ogromnego obciążenia. Odbędzie się to kosztem ojczystej przyrody (ZLP w RP). Związkowcy podkreślili również dotychczasowy wkład LP w modernizacje i budowy dróg lokalnych wspierane z funduszu leśnego.

Także minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiadał walkę o zmianę zapisów w ustawie o FDS. Zapowiadał m.in podczas pielgrzymki leśników na Jasną Górę, że prace mają być poprowadzone tak, by nie obciążać dodatkową daniną LP.

Rzeczywiście, do Sejmu trafił już nieco zmieniony projekt ustawy (25 września). Nie pojawił się w nim zapis mówiący o 800 mln zł, a jedynie o utrzymaniu 2% daniny.

Ze wstępnych szacunków wynika, że Fundusz może rokrocznie dysponować kwotą nawet 6 mld zł. Premier będzie decydował, na które drogi skierować 5% zgromadzonych w nim środków.

UZ

data modyfikacji: 2018-10-22 15:23:43
Las Polski - aktualny numer
Polecamy