NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Gospodarka wodna - Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Aktualności
Las Polski - Gospodarka wodna - Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Jednym z najważniejszych działań postawionych przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jest reagowanie na suszę. Nie od dziś wiadomo, że woda staje się w Polsce towarem deficytowym, i chociaż dla przeciętnego Polaka problem jest jeszcze niedostrzegalny, to sektory gospodarki od niej uzależnione od lat alarmują o pogłębiającym się problemie.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Fot. Jakub Słowik

W ramach walki ze skutkami suszy prezes PGW Wody Polskie przygotuje „Plan przeciwdziałania skutkom suszy”. Pierwszym etapem tworzenia tego strategicznego dokumentu jest ankieta rozesłana do ponad 3,5 tys. interesariuszy. W grupie tej znalazły się instytucje administracji publicznej, naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe i użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki, a także jednostki Lasów Państwowych. Celem zachowania spójności odpowiedzi udzielanych przez LP w imieniu wszystkich jednostek ankietę wypełnia Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, uwzględniając projekty takie jak „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych i na terenach górskich”.

Jednak, jak zaznacza Rafał Zubkowicz z zespołu ds. mediów DGLP: – Przeciwdziałanie skutkom suszy nie jest zadaniem przypisanym prawnie do LP. Wg ustawy Prawo wodne to zadanie mają realizować organy administracji rządowej, samorządowej i Wody Polskie. Nasze działania – skądinąd rozległe i jak najbardziej skutkujące przeciwdziałaniem suszy – mają charakter dobrowolny i fakultatywny.

Dzięki udzielonym w ankiecie odpowiedziom możliwe będzie zgłoszenie do planu realizowanych i planowanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Zbiór ankiet zakończono ostatniego dnia lutego, zaś zwieńczenie prac nad planem przewidziano na 2020 rok.

SLV.

data modyfikacji: 2019-03-20 15:39:25
Las Polski - aktualny numer
Polecamy