NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Instytut Badawczy Leśnictwa - Rozbudowa ośrodka edukacyjnego
Aktualności
Las Polski - Instytut Badawczy Leśnictwa - Rozbudowa ośrodka edukacyjnego
Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości niemal 1,4 mln zł pomoże rozbudować ośrodek edukacji ekologicznej IBL w Sękocinie Starym. Środki będą pochodzić z programu „Edukacja ekologiczna”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,95 mln zł. Celem modernizacji jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Wkład własny IBL to 586 tys. zł. Inwestycja pozwoli atrakcyjniej i skuteczniej prezentować zasoby polskich lasów oraz uczyć, zwłaszcza dzieci i młodzież, jak z nich korzystać w sposób odpowiedzialny.
Pokaż/ukryj skróconą treść


Sale edukacyjne zostaną gruntownie przeorganizowane

Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisali w lipcu w siedzibie NFOŚiGW dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska oraz dyrektor IBL-u Jacek Hilszczański.

Rozbudowa ośrodka i wyposażenie go w nowe elementy infrastrukturalne – obok celu zasadniczego, jakim jest autorska edukacja ekologiczna – wesprze także szkoły w procesie wychowywania i kształcenia przyrodniczego. Istotnym założeniem przedsięwzięcia jest pozyskanie technologii VR, która pozwoli na digitalizację najcenniejszych obiektów i okazów polskiej przyrody oraz wykorzystywanie tego zbioru do prezentacji trójwymiarowych modeli lasów podczas zajęć w wirtualnej rzeczywistości.

Ponadto w budynku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego IBL zostanie zorganizowana specjalna przestrzeń laboratoryjno-warsztatowa. Zaprojektowano rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury terenowej Izby Edukacji Leśnej IBL. Cztery edukacyjne ścieżki terenowe zostaną doposażone technicznie, nastąpi również konserwacja urządzeń już istniejących. Zarówno budynek, jak i jedna ze ścieżek edukacyjnych będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych. Dla gości z dysfunkcją słuchu planowany jest zakup tabletów z oprogramowaniem umożliwiającym prezentację lektora posługującego się językiem migowym.

Prace organizacyjne potrwają do końca czerwca 2020 r., do tego czasu zajęcia w izbie będą zawieszone.

Red.

data modyfikacji: 2018-10-22 15:39:38
Las Polski - aktualny numer
Polecamy