NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Kilometrówka - Projekt ustawy storpedowany
Aktualności
Las Polski - Kilometrówka - Projekt ustawy storpedowany
Fiaskiem zakończyły się wspólne starania związkowców reprezentujących leśników i listonoszy o zmianę stawek „kilometrówki” (pisaliśmy o nich w nr. 4/2018 „Lasu Polskiego”). Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 1 października głosami PiS odrzucono poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ruchu drogowym, a o jego propagatorach ze strony społecznej powiedziano, że „sieją polityczną awanturę”.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Jedyne co pozostaje, to potulnie czekać na zmianę stawek w ministerialnym rozporządzeniu. Związkowcy już wyszli rządowi naprzeciw i przygotowali petycję, w której domagają się zapisania w rozporządzeniu ministra infrastruktury, że: Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej SA oraz w służbie leśnej i służbie parków narodowych stawki kwot, o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2.


Strona społeczna, reprezentowana przez związkowców pocztowych i leśnych. Na posiedzeniu kimisji zmiany w "kilometrówce" wspierali (od lewej): Robert Czyż (ZZPP), Andrzej Kobylarz (poseł), Piotr Czaplicki, Czesław Dudek (obaj z ZZPP) i Urban Kolman (ZLP w RP)
Fot. arch. ZZPP

Warto przypomnieć, że odrzucony projekt jeszcze w maju ub. roku utkwił w sejmowej podkomisji i wyniki jej prac zreferowano dopiero na wspomnianym posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Negatywnie o projekcie wyraził się resort finansów, zaznaczając, że kwestie dotyczące ekwiwalentu za użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych powinny być regulowane tak jak dotychczas, rozporządzeniem. W opinii ministerstwa przyjęcie projektu w takim kształcie skutkowałoby koniecznością zmiany bardzo wielu innych przepisów, gdyż inaczej powstanie problem ze zwolnieniem tego świadczenia z opodatkowania podatkiem PIT. W odpowiedzi na ministerialne zarzuty na etapie prac podkomisji wnioskodawcy zgłosili do projektu autopoprawki, dostosowując zapisy do uwag rządowych, m.in. wprowadzając propozycje górnych stawek „kilometrówki”, które mogliby wynegocjować pracownicy. – Na pewno parametry pojazdów są na dzisiaj absolutnie archaiczne – podkreślił na posiedzeniu komisji przedstawiciel Ministerstwa Finansów i przekonywał: – Nie ulega wątpliwości, że sytuacja leśników nie może uchodzić za normalną. Jeżeli istotnym narzędziem pracy leśnika jest auto terenowe, to pracodawca takie narzędzie powinien zapewnić tak samo jak chociażby stolarzowi. Niby dlaczego mamy przez to regulować przepisy dla całej gospodarki?

Z takim postawieniem sprawy nie zgodził się Ubran Kolman, wiceprzewodniczący Związku Leśników Polskich w RP. – Co mam powiedzieć koleżankom i kolegom? Że mamy domagać się zakupu samochodów? To nierealne!

Obrady Komisji były nad wyraz żywiołowe i strona społeczna, przy wsparciu niektórych posłów, starała się jeszcze raz przekonać do swoich racji. – Ministerstwo Finansów swoim stanowiskiem sprawia, że spora część pracowników wykorzystujących pojazdy prywatne do celów służbowych czuje się wykorzystywana przez pracodawców. Z tą trwającą od 11 lat sytuacją należy skończyć. Obecne stawki „kilometrówki” są uwłaczające – mówił na posiedzeniu poseł Suchoń, który zauważył także, że administracja państwowa ma tendencję do tego, by traktować samochód jako dobro luksusowe. Wydaje się nie dostrzegać, że pojazdy prywatne służą jako narzędzia do realizacji zadań.

Niepokojące są pobrzmiewające na sali pogłoski o rządowych planach wprowadzenia „kilometrówki” w proporcji 50/50, która miałaby odzwierciedlać charakter użytkowania auta do celów zarówno służbowych, jak i prywatnych.

SLV.

data modyfikacji: 2018-11-29 12:33:59
Las Polski - aktualny numer
Polecamy