NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Komisja Europejska - Wsparcie po nawałnicy stulecia
Aktualności
Las Polski - Komisja Europejska - Wsparcie po nawałnicy stulecia

Komisja Europejska w komunikacie z 31 maja poinformowała o propozycji przyznania Polsce 12,2 mln euro środków finansowych z Funduszu Solidarności UE na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na: remonty uszkodzonej infrastruktury komunalnej na dotkniętych przez żywioł terenach, porządkowanie lasów i naprawy dróg, pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowe zakwaterowanie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Propozycja wsparcia musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę UE.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Wsparcie ma dotrzeć do województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. – Nasze nowe propozycje pomocy finansowej dla Grecji, Polski, Litwy i Bułgarii oznaczają przejście od słów wsparcia do konkretnych działań. Solidarność jest jedną z podstawowych zasad naszej Unii, a Fundusz Solidarności UE jest jednym z najbardziej widocznych przejawów unijnej solidarności – powiedziała Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej.

Kwota zaplanowana do przyznania Polsce to tylko część pomocy, jakiej Komisja zamierza udzielić krajom członkowskim. Odpowiednio 2,5 i 1,3 mln euro otrzymają greckie wyspy Kos i Lesbos dotknięte ubiegłorocznym trzęsieniem ziemi. 17 mln trafi na Litwę celem pomocy w usuwaniu szkód po powodziach z 2017 r., z podobnym przeznaczeniem 2,2 mln ma zostać przekazane Bułgarii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oszacowało straty spowodowane ubiegłorocznymi sierpniowymi nawałnicami na 2,1 mld zł, w tym 1,1 mld to straty Lasów Państwowych. Polska złożyła do KE wniosek o pomoc pod koniec października ub. roku. Do pomocy nie kwalifikują się jednak zniszczenia w prywatnych gospodarstwach i te objęte ubezpieczeniem.

SLV.
data modyfikacji: 2018-06-28 09:14:22
Las Polski - aktualny numer
Polecamy