NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Konwencja Ramsarska - Trzy nowe obszary
Aktualności
Las Polski - Konwencja Ramsarska - Trzy nowe obszary

Do prowadzonej w ramach Konwencji Ramsarskiej listy obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym na wniosek Polski 10 stycznia dodano trzy nowe obszary: Torfowiska Doliny Izery, Stawy Przemkowskie oraz Ujście Wisły. Tym samym po-wierzchnia obszarów na terenie naszego kraju, podlegających ochronie na mocy porozumienia, wzrosła do niemal 152 tys. ha.


Pokaż/ukryj skróconą treść

Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Polska jest stroną paktu od 22 marca 1978 roku.


Stawy Przemkowskie są jedną z najciekawszych ostoi ptactwa błotnego na Dolnym Śląsku

Na terytorium naszego kraju zostało wyznaczonych dotychczas 16 obszarów objętych Konwencją. Oprócz wspomnianych na liście znajduje się sześć parków narodowych (Biebrzański, Słowiński, Narwiański, Poleski, Wigierski, „Ujście Warty”), pięć jezior (Druzno, Karaś, Łuknajno, Siedmiu Wysp, Świdwie), torfowiska subalpejskie Karkonoszy, a także zespół stawów rybnych w okolicach Milicza.

Wzbogacenie wykazu o trzy nowe polskie pozycje napawa optymizmem, ale potrzeby są znacznie większe. W 2009 r. stworzono „Czerwoną listę obszarów wodno-błotnych w Polsce”. Wskazuje ona 43 tereny wyróżnione w oparciu o kryteria Ramsar w Polsce. W 2011 r.

Klub Przyrodników wnioskował o włączenie do listy 10 nowych stref. W Krajowym Raporcie z wdrażania Konwencji Ramsarskiej opublikowanym w sierpniu 2014 r. wskazano, że w latach 2015–18 planuje się włączenie sześciu obszarów: trzech wspomnianych, które zostały wpisane, oraz Zalewu Wiślanego, Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej i Doliny Dolnej Wisły. Niestety, nie udało się osiągnąć wyznaczonego celu.

Źródło problemów z procedurą włączania terenów wskazuje wspomniany raport, a wiążą się one m.in. z niską świadomością społeczeństwa dotyczącą tego typu rejonów (znajdują się one także na terenach prywatnych), brakami kadrowymi, a także ograniczonymi środkami przeznaczanymi na tego typu przedsięwzięcia.

Od 21 do 29 września w Dubaju będzie się odbywać 13. Konferencja Stron Konwencji Ramsarskiej (COP 13).
MaB
data modyfikacji: 2018-02-19 12:01:45
Las Polski - aktualny numer
Polecamy