NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność" - Konkluzje po Kongresie
Aktualności
Las Polski - KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność" - Konkluzje po Kongresie

Podczas Kongresu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (13 grudnia ub. roku) w Nagórzycach związkowcy skrytykowali politykę informacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Resortowi oberwało się za brak jasnego i merytorycznego przekazu. Związkowcy zaapelowali o przygotowanie prostej, przyjaznej w odbiorze i precyzyjnie przekazującej najważniejsze problemy i sposoby ich rozwiązywania polityki informacyjnej. Chcieliby, aby ministerstwo informowało o zadaniach i podejmowanych działaniach oraz ich efektach, dotyczących m.in. leśnictwa, gospodarki wodnej czy parków narodowych. Chcą skończyć z sytuacją, w której pracownicy ministerstwa postrzegani są jako urzędnicy o małym znaczeniu i nikłych kompetencjach. Ich zdaniem uderza to nie tylko w resort, ale i w podległych mu leśników. Przekaz płynący z ministerstwa powinien mieć charakter merytoryczny a nie publicystyczno-propagandowy. LP skrytykowano za słaby przekaz w kierunku opinii publicznej. Zdaniem KSZNOŚiLdo opinii publicznej nie dociera informacja potrzebna dla właściwej oceny funkcji wypełnianych przez Lasy i wkładu pracy w ich realizację. Edukacja ogranicza się do najmłodszego odbiorcy, a informacje powinny też trafiać do dorosłych, którzy decydują o aktualnej rzeczywistości. Zbyt słaby zdaniem związkowców jest dostęp do wiedzy o leśnictwie w mediach. Obecne w nich informacje nie są merytoryczne i wprowadzają społeczeństwo w błąd. Wnosimy o przygotowanie strategii informacyjnej i edukacyjnej przez zatrudnienie profesjonalnej firmy od wizerunku medialnego – napisano w jednym ze stanowisk uchwalonych podczas Kongresu. Zdaniem KSZNOŚiL nie da się tego zadania zrealizować tylko siłami własnymi LP. Zarzutami w kierunku resortu środowiska i LP związkowcy wstrzelili się w tematy dyskutowane podczas XXI konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa, o której piszemy na s. 17.

W Nagórzycach skrytykowano także ostatnią nagminną praktykę w Parlamencie – zgłaszanie ustaw jako projektów poselskich. Taka forma zwolniona jest z długiego procedowania aktów prawnych, m.in. konsultacji społecznych.

Podczas Kongresu związkowcy stanowczo sprzeciwili się także pomysłom powołania zewnętrznej komisji, która miałaby określać zasady sprzedaży drewna, praktycznie bez udziału leśników. Zapowiedzieli także zdecydowane protesty w przypadku jej powstania.

Związkowcy odnieśli się także do procedowanych zmian w ustawie Prawo łowieckie i kilku innych aktach. Wyrażają obawę eskalacją niepokojących procesów legislacyjnych. Chodzi głównie o wprowadzenie zmian w ustawach po etapie konsultacji społecznych. To zdaniem KSZNOŚiL może stanowić zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania instytucji zarządzających strategicznymi zasobami Polski. Także w tym przypadku zapowiedziano protesty

UZ

 

data modyfikacji: 2017-01-20 09:59:31
Las Polski - aktualny numer
Polecamy