NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Life+ ForBiosensing - Badania na półmetku
Aktualności
Las Polski - Life+ ForBiosensing - Badania na półmetku

Prace nad zapoczątkowanym w 2014 r. projektem Life+ ForBiosensing „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” idą pełną parą i wchodzą w kolejny sezon pomiarowy. Jednak równie ważne jak wykonywanie zadań są systematyczne konsultacje w ramach komitetu sterującego przedsięwzięcia – zebrania, na których interesariusze dowiadują się o postępach i wnoszą uwagi co do realizacji badań. Ostatnie odbyło się 14 czerwca w Sękocinie Starym. Stawili się na nim leśnicy i pracownicy naukowi realizującego projekt Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Podczas spotkania przedstawiono wyniki inwentaryzacji z dwóch cykli pomiarowych w drzewostanach, dzięki którym wiadomo, że w Puszczy przeważają drzewostany w starszych fazach rozwojowych – od optymalnej do terminalnej.

Oczywiście leśników najbardziej nurtuje stan puszczańskiej populacji świerka. Stanowi on gatunek panujący na ok. 15% powierzchni badawczych, lecz nawet w krótkim okresie jego udział się zmniejsza. Na szczęście odnowienie świerkowe wciąż jest dynamiczne, ale najczęściej występuje na siedliskach oligo- i mezotroficznych. Gatunek ten w udziale odnowienia na powierzchniach badawczych ustępuje klonowi i grabowi. Ten ostatni dominuje w 45% powierzchni pomiarowych w Białowieskim Parku Narodowym i 35% w pozostałej części Puszczy. Co ciekawe, pierwsze tegoroczne obserwacje pokazują, że zbiegnięcie się roku nasiennego dębu z przetrzebieniem populacji dzika zaowocowało łanowym pojawianiem się nalotów dębowych. Generalnie jednak w Puszczy Białowieskiej odnawiają się wszystkie gatunki, w tym sosna, jednak obecni na spotkaniu leśnicy wskazywali na potrzebę zbadania przeżywalności tych nalotów. Na razie okres pomiarowy jest zbyt krótki, by jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. – Mamy przykłady na to, że po wyeliminowaniu w Puszczy Białowieskiej czynnika ograniczającego w postaci zwierzyny odnowienie naturalne wykazuje wysoką udatność – stwierdził Łukasz Kuberski, koordynujący prace terenowe projektu w białowieskiej placówce IBL-u. Jako przykład takiego działania podał klasyczne grodzenia. Pracownicy projektu podkreślali jednak, że na podstawie jedynie dwóch cykli pomiarowych nie można mówić o trendach.

Podaż martwego drewna także jest imponująca, na niektórych powierzchniach to nawet 400 m3/ha. Średnio jednak waha się, w zależności od siedliska, w lasach gospodarczych od 48 (bory) do 127 m3/ha (olsy i łęgi).

Do interesujących leśników osiągnięć projektu jego kierownik Krzysztof Stereńczak zaliczył chociażby dostarczenie klasyfikacji drzew martwych przy szlakach i drogach. Jednak naukowcy mierzą danej i starają się dostarczyć wiedzy dla ogółu gospodarki leśnej: – Sporządziliśmy mapy warunków świetlnych w Puszczy Białowieskiej i zamierzamy je skorelować z danymi naziemnymi dotyczącymi odnowienia – zapowiedział Stereńczak. Przed jego zespołem wiele wysiłku, ale do końca prac terenowych zostały jeszcze dwa lata.

SLV.

data modyfikacji: 2019-07-12 11:32:53
Las Polski - aktualny numer
Polecamy