NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ministerstwo Środowiska - Bilans trzech lat
Aktualności
Las Polski - Ministerstwo Środowiska - Bilans trzech lat

Wzorem innych ministrów odpowiedzialny za resort środowiska Henryk Kowalczyk zwołał konferencję, na której podsumował trzy lata swojego kierownictwa. Spotkanie 18 grudnia zdominowały sprawy środowiskowe, takie jak krótkie omówienie szczytu COP24, reforma ustawy o odpadach i działania na rzecz poprawy czystości powietrza.


Pokaż/ukryj skróconą treść

Do ministerialnych dokonań dotyczących leśników można zaliczyć nowelizację ustawy o lasach, wprowadzającą prawo pierwokupu przez Lasy Państwowe enklaw gruntów innych form własności wśród lasów należących do Skarbu Państwa. Bez wątpienia ulgą dla kierowników jednostek organizacyjnych LP okazała się nowelizacja ustaw o podatku rolnym i podatku leśnym, która jasno określiła, że posadowienie infrastruktury energetycznej (np. linii przesyłowych) nie sprawia, że las zostaje zajęty pod działalność gospodarczą. Na pewno mniejszy entuzjazm wśród leśników budzą nowelizacje ustawy Prawo łowieckie, acz minister Kowalczyk bardziej skłonny był mówić o uwzględnieniu w niej prawa dysponowania własnością. Mowa oczywiście o dostosowaniu przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że brak możliwości sprzeciwu co do objęcia nieruchomości obwodem łowieckim jest niezgodny z Konstytucją. Kwestia problemów, które pojawiły się przy okazji szacowania szkód łowieckich, nie została poruszona.

Fot. Jakub Słowik

Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody, zapytana o prace zespołu eksperckiego ds. Puszczy Białowieskiej wyjaśniła, że powołał go minister, on też zwołał pierwsze spotkanie. Za dalsze prace zespołu odpowiada jego przewodniczący. – Z tego co wiemy, zespół zbiera dane i doprasza ekspertów do współpracy. Wypracował wstępne rekomendacje, które przedstawił na posiedzeniu Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wkrótce powinniśmy otrzymać podsumowanie w ministerstwie. Warto wspomnieć, że Polska wywiązuje się ze swoich zadań komitetu UNESCO i w terminie przedstawiliśmy raport o stanie obiektu, tj. Puszczy Białowieskiej. Przez kolejne kilkanaście miesięcy będziemy pracować nad stworzeniem planu zarządzania transgranicznym obiektem światowego dziedzictwa – zapowiedziała wiceminister.

SLV.

data modyfikacji: 2019-02-08 10:44:07
Las Polski - aktualny numer
Polecamy