NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Nadleśnictwo Pińczów (RDLP w Radomiu) - Ochrona dąbrowy świetlistej
Aktualności
Las Polski - Nadleśnictwo Pińczów  (RDLP w Radomiu) - Ochrona dąbrowy świetlistej

Kiedyś powszechne na terenie Polski dąbrowy świetliste obecnie zanikają w wyniku postępu w rolnictwie i zmian prawnych. Z tego powodu niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody, które pomogą w zachowaniu zbiorowisk leśnych wpisanych na listę obszarów Natura 2000. Tak właśnie dzieje się od kilku lat w Nadleśnictwie Pińczów, które jako współbeneficjent (wraz z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych) realizuje projekt Life+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Działaniami podjętymi na rzecz ochrony świetlistej dąbrowy jest wypas zakupionych w ramach projektu owiec rasy czarnogłówki. Pod czujnym okiem bacy do dyspozycji zwierząt oddano blisko 8 ha drzewostanu. Zwierzęta świetnie zadomowiły się w Pińczowie. W ciągu ostatniego roku ich liczba podwoiła się – na świat przyszły 34 jagnięta.

Fitosocjolodzy donoszą o pozytywnym wpływie wypasu na stan obiektu ochrony – zwiększyła się liczba roślin notowana na terenie wypasu.

Innymi działaniami realizowanymi w ramach projektu są przerzedzanie drzewostanu i usuwanie podszytu, a także wypas na murawach kserotermicznych. Zabiegami tymi zostały objęte prawie 54 ha. Prowadzone są także plantacja nasienna rzadkich roślin, akcje na rzecz edukacji i turystyki, uprzątanie terenu muraw ze śmieci i monitoring przyrodniczy. Efektem ma być utrzymanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ponidzia oraz rozwój turystyki wiejskiej.

SLV.

data modyfikacji: 2018-07-17 13:25:49
Las Polski - aktualny numer
Polecamy