NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Nadleśnictwo Polanów (RDLP w Szczecinku) - Warsztaty dla zuli
Aktualności
Las Polski - Nadleśnictwo Polanów  (RDLP w Szczecinku) - Warsztaty dla zuli
Już chyba nikt z leśników pracujących w terenie nie ma złudzeń, że perspektywa rozwoju usług leśnych w naszym kraju nie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Trudne warunki pracy oraz niskie zarobki sprawiły, że brakuje chętnych do pracy w lesie. Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo skromna oferta rozwojowa dla tej grupy pracowników. Podczas gdy leśnicy mają nieograniczony dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej w postaci kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, pracownicy zuli są pozostawieni w zasadzie sami sobie. Dostrzegając ogromną potrzebę rozwoju zawodowego tej grupy, w Nadleśnictwie Polanów zorganizowano już po raz drugi warsztaty z zakresu hodowli lasu.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Podobnie jak w pionierskim 2016 r. idea pozostała niezmienna – ciągłe doskonalenie wiedzy w zakresie wykonywania czyszczeń wczesnych i późnych w uprawach i młodnikach.

Warsztaty rozpoczęły się częścią kameralną, w trakcie której uczestnicy zapoznali się z kwestiami BHP pracy w leśnictwie. Dzięki Elżbiecie Murat z RDLP w Szczecinku odświeżyli wiedzę o zasadach wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach i młodnikach. W części terenowej na uczestników czekały specjalnie przygotowane powierzchnie robocze (kilkuletnie uprawy na siedlisku Lśw i LMśw z bujną roślinnością z bukiem, dębem, brzozą, modrzewiem, sosną, jarzębem, wierzbą i wieloma innymi).

Po omówieniu przez zaproszonych do roli współprowadzących Stanisława Drozdowskiego i Kamila Bielaka z Katedry Hodowli Lasu SGGW najistotniejszych zasad odbyła się część praktyczna. Uczestnicy zostali podzieleni na 4–5-osobowe grupy pod przewodnictwem podleśniczego. Po skończeniu pielęgnacji na losowo przydzielonych powierzchniach każda brygada podlegała ocenie. Najlepszych wyróżniono skromnymi nagrodami, a każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia podpisany przez organizatorów i prowadzących.


Fot. Wojciech Bagan

Sam pomysł i sprawna organizacja są dowodem na to, że warto inwestować w wiedzę i edukację pracowników, gdyż znajdą one odzwierciedlenie bezpośrednio w naszych drzewostanach – podkreślił Stanisław Drozdowski.

Jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni nie tylko z wysokiej frekwencji, ale i jakości wykonywanych prac. Żadna z pracujących ekip w pięciostopniowej skali nie otrzymała średniej oceny niższej niż cztery (dobra), co w wymagających siedliskowo warunkach Nadleśnictwa Polanów jest dowodem na to, że umiejętności i kompetencje naszych pracowników są wysokie – podsumował nadleśniczy Jacek Todys.

Jest to wyraz troski nadleśnictwa o nas jako grupę zawodową i dowód na to, że współpraca na linii nadleśnictwo – zule może się układać dobrze – dodaje Zdzisław Wolski, właściciel największego przedsiębiorstwa leśnego w Nadleśnictwie Polanów.

Te reakcje dowodzą, że istnieje wyraźna potrzeba organizowania podobnych spotkań, łączących podnoszenie kompetencji z integracją środowiska leśnego. Trudno jednak porzucić obawy, że oddolne inicjatywy mogą się okazać niewystarczające, by zatrzymać odpływ pracowników z sektora leśnego.

Tomasz Kurek

Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Polanów

data modyfikacji: 2018-08-16 13:30:09
Las Polski - aktualny numer
Polecamy