NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Natura 2000 - KE wzywa Polskę do zmian w prawie
Aktualności
Las Polski - Natura 2000 - KE wzywa Polskę  do zmian w prawie
Zdaniem Komisji Europejskiej Polska nie zapewnia odpowiedniej ochrony obszarom sieci Natura 2000. Komisja wystosowała 19 lipca wobec naszego kraju tzw. Formalne Ostrzeżenie, na dostosowanie się do którego rząd ma dwa miesiące. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z europejskimi przepisami plany i działania związane z gospodarką leśną na obszarach chronionych muszą zostać poddane ocenie skutków przed wydaniem ewentualnego zezwolenia. Tymczasem zdaniem KE niedawne zmiany w prawie polskim wprowadziły wyłączenia w odniesieniu do działań związanych z gospodarką leśną, które naruszają wymagany system ochrony.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Podważany jest tu zapewne zapis, który pojawił się w ustawie o lasach 1 stycznia 2018 r., mówiący o tym, że gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymogami dobrej praktyki nie narusza przepisów dotyczących ochrony przyrody.


KE ma obawy odnośnie do wpływu ostatnich zmian w polskim prawie na ochronę obszarów Natura 2000
Fot. www.wikipedia.org/MOs810

Ponadto KE zarzuca Polsce brak odpowiedniego dostępu społeczeństwa w odniesieniu do sądownego podważania pul. Może to być nawiązanie do decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, w myśl której zatwierdzenie pul przez Ministra Środowiska nie ma charakteru decyzji administracyjnej, dlatego nie może podlegać ocenie sądów administracyjnych. Tymczasem znawcy prawa leśnego podkreślają, że możliwość sądowego zaskarżania pul doprowadziłaby do paraliżu gospodarki leśnej.

Oprócz Polski KE wystosowała w tym miesiącu podobne zarzuty wobec innych państw. Słowacji zarzuca się nienależytą ochronę ptaków i spadek liczebności głuszca, zaś w stronę Szwedów skierowano zarzut o nienależyte wprowadzenie dyrektywy o odpowiedzialności za środowisko, tzw. zanieczyszczający płaci.

SLV.

data modyfikacji: 2018-09-21 12:21:19
Las Polski - aktualny numer
Polecamy