NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Święto Lasu - Nagrody im. Adama Loreta
Aktualności
Las Polski - Święto Lasu - Nagrody im. Adama Loreta

Po raz drugi od czasu wznowienia w 2017 r. zostały przyznane Doroczne Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta. Tegoroczna gala miała miejsce w Janowie Lubelskim 8 czerwca tradycyjnie w ramach obchodów Święta Lasu (więcej o uroczystości na s. 2 nr. 13-14/2018 "Lasu Polskiego").


Pokaż/ukryj skróconą treść

W pierwszej kategorii za najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa nagrodę główną zdobył Bogdan Adam Miszczak. Reżyser z Telewizji Obiektyw Krosno zasłużył się stworzeniem dokumentów fabularyzowanych „Czas leśnych kurierów” i „Jako w niebie tak i w Komańczy” zrealizowanych w ramach cyklu „Historyczny Pejzaż Podkarpacia”. – W obu obrazach pokazuję leśników. Pierwszy z nich opowiada o losach kurierów beskidzkich, którzy w czasie II wojny światowej z narażeniem życia przenosili z Polski do Rumunii i na Węgry istotne meldunki, dokumenty i broń czy też przeprowadzali żołnierzy. Natomiast w fabularyzowanym dokumencie przedstawiającym historię internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego pojawia się rodzina leśnika mieszkającego w Komańczy w 1955 r., członka AK. W codzienności rodziny leśniczego odbija się jak w lustrze to, co działo się wtedy w Polsce: śmierć Bieruta, rozpoczęcie amnestii, dojście do władzy W. Gomułki – przedstawia swoje dzieła reżyser. Zapytany o znaczenie nagrody mówił: – Adam Loret urodził się w Jaśle, skąd i ja pochodzę. Historia pierwszego dyrektora LP jest tu przywracanaw Jaśle stanął pierwszy jego pomnik. Mówi się o nim jako o człowieku, który w czasach przedwojennych miał wizję Lasów. Nagroda to docenienie tego, co my jako lokalna telewizja staramy się pokazywać.


Fot. Jacek Frankowski

Z kolei za wdrażanie koncepcji zakładania ogrodów truflowych w ramach promowania produktów polskich lasów oraz marki LP na arenie krajowej i międzynarodowej wyróżnieni zostali: Dorota Hilszczańska, Zbigniew Sierota,Monika Małecka, Aleksandra Rosa-Gruszecka, Hanna Szmidla i Marta Siebyła. Kolejne wyróżnienia przypadły lek. wet. Mieczysławowi Hławiczkowi za działalność popularyzującą model ochrony przyrody w polskich lasach w aspekcie restytucji, hodowli i ochrony żubra oraz Sabinie Tworek i Annie Twardy za organizację plebiscytu na „Bieszczadzkiego Leśnika 2017 roku”, którego celem było pokazanie osób zaangażowanych w pracę na rzecz lasów.

W kategorii najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa nagroda główna złożona została na ręce prof. Barbary Głowackiej za wieloaspektowe badania naukowe wdrażające skuteczne metody oraz nowe środki i techniki ochrony lasu. Wyróżnieni zostali: Ireneusz Olejarski i Jan Łukaszewicz (obaj na zdjęciu – odbierają nagrodę z rąk dyrektora Koniecznego) za pracę badawczą „Ocena różnych wariantów zagospodarowania pożarzyska w Rudach Raciborskich na tle zachodzących zmian siedliskowych”; prof. Jarosław Socha za pracę naukową „Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych”; prof. Stanisław Małek z zespołem za opracowanie naukowe „Optymalizacja produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych”.

Człowiekiem Roku Polskich Lasów został prof. Andrzej Grzywacz w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz leśnictwa i ochrony leśnej przyrody, nauk leśnych oraz dla dobra LP.

SLV., MaKo

data modyfikacji: 2018-08-16 13:37:10
Las Polski - aktualny numer
Polecamy