NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ochrona drzewek
Zalesianie - Ochrona drzewek
Las Polski - Ochrona drzewek

Kiedy mogę się dowiedzieć, czy moją działkę pod zalesienie trzeba będzie ogrodzić, czy też wystarczy zabezpieczanie posztuczne drzewek? Czy to ocenia się od razu przy sporządzaniu planu zalesieniowego, czy dopiero po założeniu uprawy?

Pokaż/ukryj skróconą treść

Kompetentną osobą, do decydowania w sprawach zabezpieczaniaupraw leśnych przed zwierzyną, jest nadleśniczy projektujący Plan Zalesienia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, a w tym przede wszystkim szkody wyrządzane od zwierzyny płowej w okolicznych lasach, zatwierdza odpowiedni rodzaj ochrony, refundowany wg ustalonych kryteriów. Rolnik składając wniosek do biura powiatowego ARiMR musi obligatoryjnie dołączyć również zatwierdzony Plan Zalesienia, w którym są określone jego wszystkie elementy.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 19/2011

data modyfikacji: 2013-03-12 12:33:22
Las Polski - aktualny numer
Polecamy