NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ochrona przeciwpożarowa - Nowa dostrzegalnia w Bornem-Sulinowie
Aktualności
Las Polski - Ochrona przeciwpożarowa - Nowa dostrzegalnia w Bornem-Sulinowie
Pożary to wciąż istotny problem polskich lasów, który dzięki skutecznemu systemowi wykrywania jest efektywnie ograniczany. Sieć dostrzegalni pożarowych w Lasach Państwowych podlega ciągłej modernizacji – w Nadleśnictwie Borne-Sulinowo (RDLP w Szczecinku) w leśnictwie Machliny wzniesiono żelbetową wieżę obserwacyjną.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Fot. Dorota Giedys

Nowy obiekt zastąpił nienadającą się do użytku drewnianą dostrzegalnię wyłączoną z eksploatacji pod koniec 2015 roku. Przedsięwzięcie zyskało współfinansowanie z POIiŚ 2014–20 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. Jest to już druga wieża betonowa w nadleśnictwie – pierwsza góruje nad lasem w leśnictwie Liszkowo. Nadleśnictwo zakwalifikowano do II kategorii zagrożenia pożarowego. Na palność lasów w Bornem-Sulinowie wpływa przede wszystkim ruch turystyczny, ale także działalność wojska.

Trzon nowej dostrzegalni wykonano metodą ślizgową. Technika ta polega na zastosowaniu szybkowiążącego cementu do wytworzenia betonu o dużej wytrzymałości i wbudowaniu go w trzon metodą kubełkową przy użyciu ślizgu (szalunku) napędzanego hydraulicznie systemem pracy ciągłej, tj. 24 godz. na dobę. W ciągu doby można wybudować trzon na wysokość 3–4 m. Prace budowlane trwały trzy miesiące. Opisana metoda jest wykorzystywana także w budowie silosów, kominów przemysłowych czy filarów mostowych.

Całkowita wysokość wieży to 47 m, podest kabiny znajduje się na wysokości 44 m. Średnica zewnętrzna trzonu wieży osiąga 2,6 m do wysokości 10 m, natomiast powyżej – 2,4 m. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu lotniczego wieżę oznakowano światłami przeszkodowymi, zasilanymi z ogniw otowoltaicznych. „Serce” dostrzegalni przeciwpożarowej zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt, taki jak: kolimator, lornetka, radiotelefon, telefon komórkowy, radioodbiornik oraz mapa.

Odebranie wieży miało miejsce we wrześniu br., wkrótce nastąpi uroczyste otwarcie. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ok. 712 tys. zł. Szacowany okres użytkowania obiektu to min. 40 lat. Od przyszłego sezonu kontrola lasów i pobliskich terenów będzie jeszcze bardziej skuteczna.

Dorota Giedrys

Nadleśnictwo Borne-Sulinowo

data modyfikacji: 2018-11-29 12:29:09
Las Polski - aktualny numer
Polecamy