NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ochrona przeciwpożarowa - Unia zwiera szyki
Aktualności
Las Polski - Ochrona przeciwpożarowa - Unia zwiera szyki
Tego lata urzeczywistnią się plany Komisji Europejskiej dotyczące stworzenia wspólnej floty powietrznej do walk z klęskowymi pożarami lasów. Przeciwpożarowe siły lotnicze będą funkcjonowały w ramach systemu rescEU, nad którym prace trwały od drugiej połowy 2017 roku. Stanowi on zinstytucjonalizowanie wcześniejszych działań opierających się na dobrowolnych deklaracjach wzajemnej pomocy państw członkowskich – Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności (w jego ramach polscy strażacy pomagali zwalczać pożary w Szwecji), który jednak okazał się niewystarczający.
Pokaż/ukryj skróconą treść
Fot. www.pxhere.com

Ta reakcja KE ukierunkowana na usprawnienie ochrony cywilnej w sytuacji katastrof naturalnych to odpowiedź na kataklizmy, które tylko w 2017 r. pozbawiły życia 200 osób, a tylko rok wcześniej poczyniły straty rzędu 10 mld euro. – Jako Europejczycy byliśmy wszyscy w szoku, widząc, jak wiele osób straciło w ostatnich latach życie na skutek pożarów lasów zbierających żniwo od Portugalii aż po Grecję. Europejska solidarność musi polegać na ochronie obywateli i wzajemnej pomocy w trudnych czasach. RescEU oferuje praktyczne rozwiązania i jest namacalnym wyrazem europejskiej solidarności – wyraził zadowolenie Jean-Claude Juncker, przewodniczący KE. System rescEU w nowym mechanizmie stanowi rezerwę sił ratunkowych, uruchamianą, gdy państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie uporać się ze skutkami katastrofy.

Pierwsza flota powietrzna, powołana do życia decyzją KE z 21 maja, liczy 7 samolotów i 6 śmigłowców, wystawionych przez Chorwację, Francję, Włochy, Hiszpanię i Szwecję. Trwają jednak rozmowy z pozostałymi krajami członkowskimi, mające na celu wzbogacenie tych rezerw. – Jestem bardzo dumny z tego, że nasza europejska flota do gaszenia pożarów lasów stanie się tego lata rzeczywistością. Chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym państwom, które przyczyniły się do powstania tej floty – dzięki temu jesteśmy przygotowani w najlepszy możliwy sposób na tegoroczny sezon pożarów – zapewnił Christos Stylianides, unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

To jednak nie koniec działań UE w zakresie palności lasów. Do Unijnego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego na lato dołączy zespół ekspertów ds. pożarów. Mapowanie pożarów lasów zostanie usprawnione dzięki systemowi satelitarnemu, a służby organizują wspólne ćwiczenia.

SLV.

data modyfikacji: 2019-07-12 10:56:19
Las Polski - aktualny numer
Polecamy