NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ochrona przyrody - Polska przewodniczy sieci Integrate+
Aktualności
Las Polski - Ochrona przyrody - Polska przewodniczy sieci Integrate+

Po dwóch latach przewodnictwa Niemiec w tym roku Polska przejmuje stery europejskiej sieci Integrate+, działania prowadzonego w ramach wdrażania Nowej Strategii Leśnej UE.

Sieć Integrate+ stanowi odpowiedź na coraz częstszą rozbieżność oczekiwań społecznych względem lasów a potrzebami i zadaniami gospodarki leśnej.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Jej pierwsze zręby stanowił projekt „Podejście zintegrowane jako szansa dla ochrony bioróżnorodności w lasach” realizowany przez Europejski Instytut Leśny. Dalszym krokiem było utworzenie w lasach Europy sieci leśnych powierzchni marteloskopowych (więcej o nich w nr. 5/2018 „Lasu Polskiego”), promujących integrację ochrony przyrody w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Później, w wyniku czesko-niemieckiego porozumienia z 2016 r., została powołana właśnie sieć Integrate+. Inicjatywa zyskała wsparcie Stałego Komitetu ds. Leśnictwa, organu doradczego Komisji Europejskiej, dzięki czemu mogła zostać rozszerzona na inne kraje Europy. Obecnie współtworzy ją 16 państw.

Polskie przewodnictwo w sieci potrwa rok i upłynie pod znakiem utrzymania i wzmacniania komunikacji i transferu wiedzy naukowej wewnątrz sieci oraz poza nią. Zamiarem jest pokazanie, że w lasach zarządzanych w sposób zrównoważony możliwe jest realizowanie skutecznej i wiarygodnej ochrony przyrody. Skutkiem działań będzie zachowanie przyrodniczego bogactwa europejskich lasów. Z ramienia Ministerstwa Środowiska Polskę reprezentują Lasy Państwowe, a nowym przewodniczącym sieci został prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych. 

SLV.

data modyfikacji: 2018-06-05 14:11:09
Las Polski - aktualny numer
Polecamy