NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ochrona przyrody - Wykupy gruntów w parkach narodowych
Aktualności
Las Polski - Ochrona przyrody - Wykupy gruntów w parkach narodowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje parkom narodowym dofinansowania na wykup gruntów prywatnych znajdujących się w ich granicach. Tylko do Tatrzańskiego Parku Narodowego trafiło ponad 218 tys. zł dotacji (projekt „Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu” w całości opiewa na 247 tys. zł).
Pokaż/ukryj skróconą treść

Dotacja z NFOŚiGW pozwoli wykupić działki położone w granicach TPN-u, a zarazem obszaru Natura 2000 Tatry w rejonie polany Lichajówki. Prym w działaniach polegających na wykupach gruntów wiedzie jednak Biebrzański PN, który do tej pory otrzymał z tego tytułu już sześć dotacji i złożył wniosek o siódmą. Nad Biebrzą zaś na własność Parku przejdą grunty w powiatach: grajewskim, monieckim i sokólskim. Niewykluczone, że zostaną objęte ochroną ścisłą.

Po wykonaniu przez park prawa pierwokupu grunty stają się własnością Skarbu Państwa. Wykup działek prywatnych przez park narodowy odbywa się wg stawek rynkowych i nie ma charakteru wywłaszczeniowego.

W ub. latach podobne działania podejmowały też m.in. parki: Ojcowski, Wigierski i Wielkopolski. Wykupy skutkują rozszerzaniem przez nie czynnych działań ochronnych wobec funkcjonujących tam ekosystemów. 

Red.

data modyfikacji: 2018-10-29 15:10:43
Las Polski - aktualny numer
Polecamy