NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Polityka ekologiczna państwa - Leśnictwo wśród celów strategicznych
Aktualności
Las Polski - Polityka ekologiczna państwa - Leśnictwo wśród celów strategicznych
Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030, jednego z dokumentów mających nadać kierunek rozwoju polskiej gospodarki w średniookresowej perspektywie, w styczniu wrócił z konsultacji społecznych. Wśród strategicznych projektów PEP2030 znalazły się: adaptacja do zmian klimatu, audyty krajobrazowe, budownictwo drewniane, czyste powietrze, GreenEvo – akcelerator zielonych technologii, kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020 i Leśne Gospodarstwa Węglowe.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Nie zabrakło też polityki surowcowej państwa, systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV i problemu woda dla rolnictwa. Z kolei wśród działań interwencyjnych podejmowanych w ramach PEP2030 wymienia się chociażby utrzymanie dostępności biomasy leśnej na potrzeby lokalnej samowystarczalności energetycznej, ochronę produktywności gruntów leśnych, włączenie leśnictwa do dalszych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Co ważne, w wyniku poprawek społecznych wniesionych przez Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów, działania strategiczne dotyczące lasów i leśnictwa obejmą nie tylko Lasy Państwowe, ale też sektor prywatny. Celem stanie się zatem również objęcie wszystkich gruntów leśnych dokumentacją urządzeniową (obecnie ma ją ¾ powierzchni lasów prywatnych).

Skuteczność realizacji PEP2030 pokażą wskaźniki oparte o dane z takich źródeł jak: Państwowy Monitoring Środowiska, GUS czy GDOŚ. Wśród tych dotyczących ochrony przyrody, lasów i leśnictwa można wymienić lesistość kraju (przyjęta na 31% w 2030 r.), postęp w kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej, procent obłożenia obszarów Natura 2000 planami zarządzania, wskaźnik liczebności pospolitych ptaków obszaru rolniczego i pojemność obiektów małej retencji wodnej. Nie jest jeszcze wiadomo, kiedy rząd przyjmie ostateczną treść Polityki ekologicznej państwa 2030.

SLV.

data modyfikacji: 2019-03-20 15:32:20
Las Polski - aktualny numer
Polecamy