NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Polityka prywatności
Regulaminy - Polityka prywatności

Data opublikowania polityki prywatności 22.03.2013.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę Operatora witryny internetowej www.laspolski.net.pl

Dane operatora

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa.

Dane osobowe

Operator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych wramach bazy danych osobowych Portalu.

Zabezpieczenie danych

Firma Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. stosuje środki techniczne iorganizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych (dane użytkowników) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz zrozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Firma Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się wposiadaniu naszej firmy. Informacje są przechowywane iprzetwarzane zzachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego ieuropejskiego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Cookies (Ciasteczka)

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych. Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu. Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Google Analytycs

Serwis korzysta zstatystyk Google Analytics. Google Analytics używa "cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika wcelu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, wjaki użytkownicy zniej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania zwitryny przez użytkownika (włącznie zjego adresem IP) będą przekazywane spółce Google iprzechowywane przez nią na serwerach wStanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała ztych informacji wcelu oceny korzystania zwitryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych zruchem na witrynach internetowych ikorzystaniem zinternetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub wprzypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje wimieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika zżadnymi innymi danymi będącymi wjej posiadaniu. Korzystając zniniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych wsposób iw celach określonych powyżej.

Kontakt

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego zoperatorem serwisu pod adresem e-mail admin@oikos.net.pl. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami wcelach statystycznych oraz jak najlepszej inajszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, atakże wzakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych ipodejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji ointerwencjach administracyjnych we wskazane profile. Operator gwarantuje, że adresy oraz dane wten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji zUżytkownikiem wcelu innym niż realizacja zgłoszenia.

Postanowienie końcowe

Wszelkie pytania iwątpliwości dotyczące wszczególności Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania zPortalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika pod adresem e-mail admin@oikos.net.pl.

 


data modyfikacji: 2013-03-22 00:00:00
Las Polski - aktualny numer
Polecamy