NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Prawo łowieckie - spotkanie konsultacyjne
Aktualności
Las Polski - Prawo łowieckie - spotkanie konsultacyjne
19 stycznia w Ministerstwie Środowiska zorganizowano konsultacje ws. nowelizacji Prawa łowieckiego z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka (na zdj. po lewej) oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Rafała Romanowskiego (z prawej). W trakcie spotkania minister Kowalczyk przedstawił nowego dyrektora generalnego LP (mianowanego na to stanowisko zaledwie trzy godziny wcześniej) – Andrzeja Koniecznego. Dyrektor zabrał głos na temat ASF-u – stwierdził, że najważniejsze zadanie przy zwalczaniu tej choroby wiąże się z namierzaniem rezerwuaru wirusa, a są nim padłe dziki.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Przypomniał o ubiegłorocznej akcji, kiedy przeczesano ok. 5 mln ha lasów w poszukiwaniu martwych zwierząt, i zaznaczył, że w styczniu weszło zarządzenie, które na pracowników LP nakłada obowiązek zgłaszania inspekcji weterynaryjnej wszystkich zaobserwowanych padłych osobników lub rozkładających się szczątków czarnego zwierza. Odnośnie do nowelizowanej ustawy powiedział zaś, że Lasy staną się drugą instancją w szacowaniu szkód, jeśli zaś szkody zostaną wyrządzone na terenie OHZ-etu zarządzanego przez nadleśnictwo, to jako pierwsza instancja wystąpi nadleśniczy, a druga – dyrektor generalny LP. Był to jedyny głos leśników podczas całego spotkania.

Można powiedzieć, że wystąpienia przedstawicieli strony społecznej nie przyniosły nic nowego. Rolnicy domagali się depopulacji dzików, zmiany zasad szacowania szkód łowieckich i tego, by zwierzyna przestała stanowić własność Skarbu Państwa. Z kolei ekolodzy przedstawili swoją już wielokrotnie podawaną długą listę poprawek do ustawy, zawierającą m.in. postulat: możliwości wyłączenia terenu z polowań bez obowiązku stawania przed sądem, utworzenia elektronicznej książki ewidencji polowań dostępnej dla wszystkich, wycofania kar za utrudnianie polowań, zwiększenia dopuszczalnej odległości od zabudowań podczas wykonywania polowania ze 100 do 500 m, zakazu udziału w polowaniach dzieci do 16 roku życia, całkowitego zakazu dokarmiania, wycofania amunicji ołowianej czy zmian na liście gatunków łownych.

Obecna w sali celebrytka Kinga Rusin usiłowała skłonić ministra do przesunięcia zaplanowanego na 24 stycznia posiedzenia podkomisji nowelizującej Prawo łowieckie (w nim także wzięła udział) pod przewodnictwem poseł Anny Paluch (PiS). Ten jednak podkreślił, że nie leży to w jego kompetencjach, za to obiecał, że dzień przed komisją Ministerstwo Środowiska przedstawi swoje rekomendacje ws. poprawek do ustawy (więcej o poprawkach do Prawa łowieckiego w następnym numerze „Lasu Polskiego”).

Po dwugodzinnej dyskusji odbył się briefing prasowy obu ministrów. Henryk Kowalczyk nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, dlaczego odwołano dotychczasowego dyrektora generalnego LP. Stwierdził tylko, że Andrzej Konieczny do tej pory nadzorował Lasy, a jako doświadczony leśnik i doktor nauk ekonomicznych będzie doskonale zarządzał tą jednostką. Na koniec padło też pyta-nie o to, czy LP przejdą pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także czy to prawda, że teraz ma być pozyskiwane 100% przyrostu lasów, a nie jak dotąd 50%. Minister nie potwierdził żadnej z tych informacji. Zaznaczył, że plany pozyskania drewna opracowuje się co roku i na razie nie zapadły żadne decyzje w tym zakresie.

Paulina Piądłowska
data modyfikacji: 2018-02-19 11:51:50
Las Polski - aktualny numer
Polecamy