NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna PTL - Przeciwni pomysłom Nowoczesnej
Aktualności
Las Polski - PTL - Przeciwni pomysłom Nowoczesnej
Polskie Towarzystwo Leśne opublikowało stanowisko w sprawie kolejnego projektu zmian ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody proponowanych przez partię Nowoczesna (więcej o tym w nr. 8/2018 „Lasu Polskiego”). Towarzystwo wypunktowuje kolejne zapisy, rozpoczynając od samego uzasadnienia proponowanych zmian.
Pokaż/ukryj skróconą treść

PTL zauważa, że wbrew temu co głosi Nowoczesna, w polskim prawie istnieje proces społecznej kontroli nad powstawaniem pul, obywatele mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych, zaś trudno sobie wyobrazić uczestnictwo przedstawicieli lokalnych społeczności w specjalistycznych pracach urządzeniowych. Towarzystwo podkreśla, że interesariusze mogą brać udział w komisji założeń planu i pracach narady techniczno-gospodarczej.

W analizie podważono ponadto ideę możliwości zawieszenia przez Ministra Środowiska wykonania pul na obszarze projektowanego parku narodowego, wskazując, że w dokumencie zawarte są nie tylko wytyczne odnośnie cięć, ale też zadania z zakresu ochrony przyrody. Ponadto, zdaniem PTL, zapis dający możliwość zaskarżenia zatwierdzenia pul spowoduje paraliż gospodarki leśnej, gdy działająca lokalnie grupa będzie próbowała podważyć dokument w sąsiadujących nadleśnictwach. Towarzystwo zwraca ponadto uwagę, że LP swoimi działaniami na rzecz ochrony przyrody ponoszą szacunkowe koszty nawet 1,5 mld zł, dlatego bezzasadne jest nakładanie na Lasy kolejnego podatku na ten cel.

Zarówno w podsumowaniu stanowiska, jak i w szczegółowej analizie kolejnych zapisów projektu PTL podnosiło, że przygotowały go osoby, które nie mają wiedzy na temat procedury opracowywania pul. Projektodawcom został wytknięty brak rozeznania w zakresie leśnictwa oraz że: być może nie mieli okazji zobaczyć kompletu dokumentów, które wchodzą w skład pul.

Należy przypomnieć, że posłowie Nowoczesnej informowali, że nad ich projektem pracowało wielu specjalistów, w tym z zakresu leśnictwa. Nie ujawnili jednak, kim byli ci wątpliwej wiedzy, jak można wnioskować ze stanowiska PTL, fachowcy.

SLV.
data modyfikacji: 2018-08-20 14:11:00
Las Polski - aktualny numer
Polecamy