NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Puszcza Białowieska - Listy środowisk naukowych
Aktualności
Las Polski - Puszcza Białowieska - Listy środowisk naukowych
Po tym, jak dziekani i prodziekani wydziałów przyrodniczych wystosowali list (9 czerwca; sygnowały go 34 osóby) do prezydenta, premier i ministra środowiska, protestując przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i bezpowrotnej dewastacji zasobów przyrodniczych, przyszła kolej na odmienne głosy.
Pokaż/ukryj skróconą treść
Tym razem z listem otwartym (datowanym na 30 czerwca) w obronie Puszczy Białowieskiej wystąpili przedstawiciele nauk przyrodniczych i leśnych. Pod listem podpisało się 46 naukowców, wśród nich m.in. 13 przedstawicieli Instytutu Badawczego Leśnictwa, siedmioro z wydziału leśnego w Krakowie i po czworo z wydziałów leśnych w Warszawie i Poznaniu. List podpisali także przedstawiciele m.in. Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku czy warszawskiego UKSW. Wśród sygnatariuszy znaleźli się członkowie PROP i Rady Naukowej Leśnictwa przy Premierze RP. Co ciekawe, oświadczenie podpisali także naukowcy z wydziałów, których dziekani poparli wcześniejszy list protestacyjny.
Zdaniem sygnatariuszy listu spór o Puszczę powstał w wyniku poprzednich błędnych decyzji, które spowodowały zmniejszenie wycinki drzew w lasach gospodarczych Puszczy w momencie, gdy leśnicy stanęli wobec największej dotąd masowej gradacji kornika drukarza, zabijającego całe drzewostany świerkowe. Naukowcy zauważają, że spór ma przede wszystkim charakter ideologiczny i jest jednym z przejawów silnego rozłamu w ochronie przyrody. Wskazują na dwie wizje ochrony Puszczy – czynną i bierną – jako jeden z filarów konfliktu. Innym źródłem konfliktów są istniejące, do dziś nierozwiązane, sprzeczności między interesariuszami działającymi na obszarze Puszczy. W tym kontekście trzeba zauważyć, że wokół Puszczy żyją ludzie, których zdanie jest kluczowe dla powiększenia obszaru parku narodowego, bowiem zgodnie z ustawą o ochronie przyrody władze centralne muszą uzyskać zgodę lokalnych samorządów na jakąkolwiek zmianę granic i powierzchni parku narodowego.
Jak piszą sygnatariusze, do walki zaangażowano osoby mało zorientowane w problematyce ochrony Puszczy (…), wykorzystując ich przekonanie, że uczestniczą w obronie słusznej sprawy. List zamieszczono na stronie internetowej resortu środowiska (www.mos.gov.pl).
UZ

 

data modyfikacji: 2017-07-20 12:55:21
Las Polski - aktualny numer
Polecamy