NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Reintrodukcja dropia - Wielki powrót do Polski
Aktualności
Las Polski - Reintrodukcja dropia - Wielki powrót do Polski

Uznany za gatunek wymarły w Polsce drop zwyczajny ma szansę na powrót zawitać do wykazu rodzimej fauny. Wszystko za sprawą projektu „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ma on być realizowany w latach 2018–26 przez jednostki LP przy współudziale Uniwersytetu Zielonogórskiego, Parku Narodowego Ujście Warty, wybranego wielkomiejskiego ogrodu zoologicznego oraz wybranej organizacji pozarządowej.


Pokaż/ukryj skróconą treść

W ramach projektu planowane jest m.in. utworzenie Ośrodka Hodowli Dropia z siedzibą w Zagórzu (teren Nadleśnictwa Świebodzin, RDLP w Zielonej Górze), sprowadzenie dropi z zagranicy czy stały monitoring osobników w miejscach ich wsiedlania.


Dropie zamieszkują głównie suche tereny trawiaste, uprawy oraz ścierniska. Samce charakteryzują się pokaźnymi rozmiarami - długość dochodzi do metra, waga może wynosić 18 kg, zaś rozpiętość skrzydeł nawet ponad 2 m.

Historia tego gatunku na terytorium Polski jest dość burzliwa. Jeszcze w XIX w. odnotowywano liczne skupiska tych ptaków występujące na znacznych obszarach kraju. Z czasem – w wyniku polowań, kłusownictwa, presji antropogenicznej oraz rozwoju rolnictwa (drop był tępiony przez rolników, którym niszczył pola uprawne) – sytuacja zaczęła się zmieniać i populacja dropia gwałtownie spadła. Powoływane do życia akty prawne związane z łowiectwem z czasem ograniczyły możliwość polowań (nałożono okresy ochronne a następnie całkowity zakaz polowań). Po zakończeniu II wojny światowej nadal obserwowano znaczny spadek liczebności dropi na terytorium Polski. Podjęto dalsze próby ratowania gatunku. W wielkopolskich Siemianicach rozpoczęto program ratunkowy (wylęg w sztucznych warunkach, odchowanie i wypuszczanie ptaków na wolność. W nocy 13 grudnia 1980 r. nieznani sprawcy zabili dziewięć z 13 osobników. Dwa lata później podobny los spotkał kolejne dwa ptaki. Sprawcy tego czynu nie odnaleziono, śledztwo umorzono, a resztę osobników przeniesiono do stacji w Stobnicy. Ostatni osobnik tego gatunku bytujący na terenie Polski padł w 1989 roku. Dziś ten ściśle chroniony gatunek jest notowany w kraju tylko jako zalatujący.

Projekt będzie realizowany z nakładów LP oraz środków własnych jednostek biorących udział w przedsięwzięciu.
MaB
data modyfikacji: 2018-02-19 12:07:50
Las Polski - aktualny numer
Polecamy