NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Sejm RP - Bieszczady w parlamencie
Aktualności
Las Polski - Sejm RP - Bieszczady w parlamencie
„Bogactwo przyrodnicze lasów Podkarpacia i Bieszczadów” to tytuł wystawy fotograficznej, którą 20 czerwca otwarto w górnym holu gmachu Sejmu RP.

 

Pokaż/ukryj skróconą treść
Wernisaż zgromadził przedstawicieli parlamentu, leśników i miłośników lasu. Autorem zdjęć jest Mateusz Matysiak (na fot. z lewej), a organizatorem wystawy – Lasy Państwowe.

 


 

W wydarzeniu wzięli udział posłowie, jak również przedstawiciele organizacji leśnych i jednostek organizacyjnych LP. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP, otwierając ekspozycję, mówił o walorach przyrody Podkarpacia. Zwrócił on uwagę na żyjące tu duże ssaki i rzadkie gatunki drapieżników.
Z kolei w wystąpieniu dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego znalazły się akcenty związane ze wzrostem lesistości regionu. Podkreślił też, że dobry stan lasów i duża różnorodność gatunkowa to w dużej mierze zasługa leśników zaangażowanych w czynną ochronę przyrody.Więcej szczegółów znalazło się w prezentacji Grażyny Zagrobelnej, dyrektor RDLP w Krośnie, która opowiedziała o skali przemian przyrodniczych związanych z powojennym wyludnieniem regionu Polski wysuniętego najdalej na południowy wschód co stworzyło warunki do powstania niezwykle bogatej pod względem przyrodniczym i niepowtarzalnej w Europie Środkowej ostoi dzikiej fauny i flory.
Autor wystawy, Mateusz Matysiak, z zawodu leśnik, biolog i inżynier środowiska, jest absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To autor licznych publikacji, w tym ilustrowanych encyklopedii zwierząt Polski i ptaków Polski. Był wielokrotnie laureatem i jurorem konkursów fotograficznych w Polsce i za granicą.
Wystawę prezentowano w Sejmie przez tydzień.
Edward Marszałek (Fot. www.sejm.gov.pl/P. Kula)

 

data modyfikacji: 2017-07-20 12:54:35
Las Polski - aktualny numer
Polecamy