NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Straż Leśna - Szkolą się nowi instruktorzy
Aktualności
Las Polski - Straż Leśna - Szkolą się nowi instruktorzy

W ramach powstającego Centrum Szkolenia Strzeleckiego im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi RDLP w Toruniu zorganizowała kurs specjalistyczny dla instruktorów taktyk i technik interwencji. Biorą w nim udział strażnicy leśni z dyrekcji w: Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu oraz Toruniu.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Przebieg kursu zdominowany jest przez zajęcia praktyczne. Jego program obejmuje m.in. zaktualizowaną wersję dotychczasowych treści programów szkoleniowych, rozszerzonych o aktualne badania naukowe z zakresu biomechaniki i metodyki nauczania oraz psychologii sportu. Szkolenie dostosowane jest do współczesnych potrzeb i trendów.

Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć oraz przekazanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do realizacji procesu nauczania to podstawowy cel szkolenia. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy taktyk i technik interwencji oraz rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona. Podczas kilku weekendowych zjazdów nie zabrakło również treningu strzeleckiego, który polegał na podejmowaniu interwencji z użyciem broni w warunkach trudnych (np. nocnych) i współpracy z partnerem na polu walki. Zajęcia na strzelnicy przygotowali instruktorzy strzelectwa z RDLP w Toruniu.

Kurs zostanie zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym (zaplanowano go na koniec marca). Kandydaci będą musieli prawidłowo zademonstrować poznane taktyki i techniki oraz samodzielnie przeprowadzić fragment zajęć. Nabyte umiejętności pozwolą wykorzystać wykwalifikowaną kadrę strażników leśnych podczas różnorodnych kursów i szkoleń zarówno w macierzystych RDLP, jak również zaplanowanych do realizacji w powstającym centrum szkolenia.

Tekst i zdjęcia: Paweł Dobies

Autor jest strażnikiem leśnym w Nadleśnictwie Szubin.

data modyfikacji: 2017-05-02 11:25:24
Las Polski - aktualny numer
Polecamy