NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Straż Leśna - Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
Aktualności
Las Polski - Straż Leśna - Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Doczekaliśmy się kolejnego pokłosia interwencji Straży Leśnej podczas protestów w Puszczy Białowieskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie pojęcia funkcjonariusza publicznego o strażników leśnych.

Zainteresował się sprawą po tym, jak policja umarzała sprawy o przekroczenie uprawnień przez strażników interweniujących w Puszczy, uzasadniając, że chociaż w trakcie czynności służbowych przysługuje im ochrona prawna, tak jak np. strażakom czy nawet nauczycielom, to ustawowa definicja funkcjonariusza publicznego nie wymienia pracowników Straży Leśnej.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Z tego powodu nie można ich oskarżyć o nieuprawnione zastosowanie środków przymusu bezpośredniego i domniemane uszkodzenie ciała spowodowane u demonstrantów.

Wniosek RPO ma jednak znacznie ważniejszy pozytywny aspekt. Ujęcie strażników leśnych wśród osób dysponujących prawem i obowiązkami funkcjonariuszy publicznych dałoby funkcjonariuszom prawną ochronę poza godzinami pracy. Nie da się bowiem ukryć, że to strażnicy leśni biorą na siebie ciężar negatywnych kontaktów z lokalną społecznością i mogą być obiektem agresji niezadowolonych kłusowników czy złodziei drewna. Należy jednak pamiętać, że wraz z nałożeniem na Straż Leśną dodatkowych obostrzeń ustawodawca powinien unormować i poszerzyć uprawnienia funkcjonariuszy zapisane nie tylko w ustawie o lasach, ale też w prawie o ruchu drogowym i kodeksie postępowania karnego, co uczyniłoby zwalczanie szkodnictwa leśnego bardziej efektywnym.

SLV.

data modyfikacji: 2018-10-22 14:43:18
Las Polski - aktualny numer
Polecamy