NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Szkolnictwo - Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki
Aktualności
Las Polski - Szkolnictwo - Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki
Od 6 kwietnia rusza pierwszy semestr w nowo powstałej Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki. W programie jej nauczania znalazły się takie przedmioty jak: dendroflora terenów historycznie cennych, ekologia miasta i lasów, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, organizacja procesu inwestycyjnego czy ochrona drzew w procesie inwestycyjnym.
Pokaż/ukryj skróconą treść
Fot. Jakub Słowik

Nauka będzie trwała 12 miesięcy, po dwa weekendowe zjazdy w miesiącu, a oferta edukacyjna jest skierowana do osób pełnoletnich z wykształceniem średnim, nawet tych bez matury. Fachową wiedzę z zakresu zarządzania zadrzewieniami i zielenią będą mogli posiąść aktywni zawodowo wspinacze drzewni, ale nie tylko: – Już wcześniej szkoliliśmy specjalistów pod kątem pracy w koronach drzew, lecz rynek potrzebuje także fachowców z szeroką wiedzą z zakresu dendrologii. Stwarzamy więc zarówno możliwość douczenia się praktykom, jak i wejścia na rynek osobom pracującym zza biurka, stojącym przed wyzwaniem wykonania opracowań dendrologicznych – przybliża ideę szkoły jej założyciel Marcin Szczotka.

Prywatna szkoła mieści się w Bielsku-Białej, a potwierdzeniem zdobytej w niej wiedzy będzie dyplom ukończenia szkoły. Rynek pracy dla potencjalnych absolwentów jest szeroki i chłonny, gdyż wraz z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa coraz większą wagę przykłada się do fachowej opieki nad roślinami, począwszy od działów zieleni miejskiej w urzędach, pracowni architektonicznych projektujących tereny zielone, a skończywszy na deweloperach, którzy coraz częściej przed procesem inwestycyjnym muszą przeprowadzić inwentaryzację roślinności. Przydatna okaże się też wiedza o praktycznym zastosowaniu przepisów.

Jak podkreśla Marcin Szczotka, jego inicjatywa trafia w niezagospodarowaną niszę: – Na niektórych uniwersytetach na kierunkach architektury krajobrazu przez semestr czy dwa wykładana jest dendrologia, lecz to za mało do wykształcenia specjalisty. My oferujemy kompleksową wiedzę, pod tym względem to pierwsza i jedyna tego typu szkoła w Polsce.

Potwierdzeniem tych słów jest nie tylko lista nauczanych przedmiotów i terenowych zajęć praktycznych, ale też szerokie grono wykładających je specjalistów z różnych ośrodków akademickich, w tym z warszawskiej SGGW i IBL-u. 

SLV.

data modyfikacji: 2019-03-20 15:42:54
Las Polski - aktualny numer
Polecamy