NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna UNESCO w Puszczy Białowieskiej - Plan na sesję w Krakowie
Aktualności
Las Polski - UNESCO w Puszczy Białowieskiej - Plan na sesję w Krakowie

Ministerstwo Środowiska zakończyło konsultacje projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Puszcza Białowieska w całości jako obiekt Dziedzictwa Światowego funkcjonuje od 2014r. (wcześniej po stronie polskiej był nim od 1979 r. wyłącznie park narodowy). Komitet sterujący przyjął wówczas wspólne zobowiązania Polski i Białorusi co do zarządzania obiektem. W czerwcu ub. roku, w efekcie zatwierdzenia przez ministra środowiska aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, w Puszczy gościli przedstawiciele z ramienia IUCN, Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Ich zadaniem było opracowanie raportu nt. ewentualnych zagrożeń dla obiektu, które mogłyby się w tej sytuacji pojawić.

Gdy w lipcu ub. roku w Stambule odbywało się 40. posiedzenie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, wydano tam decyzję, którą MŚ określiło jako kompromisową. Wyrażano w niej niepokój związany z trzykrotnym wzrostem pozyskania drewna, w tym z drzewostanów dojrzałych, a Polska została zobowiązana do przedłożenia oceny wpływu zatwierdzenia aneksu do pul na tzw. uniwersalne wartości miejsca. Jednak, jak informowało MŚ, UNESCO uznało, że nie ma obecnie podstaw do zajmowania się sprawą Puszczy Białowieskiej.

Decyzja zobligowała natomiast gospodarzy transgranicznego obiektu do sporządzenia planu zarządzania. Na razie bowiem rygory ochronne wynikają z wniosku, który w 2012r. przygotowały dla UNESCO Polska i Białoruś. Na etapie dyskusji nad planem zarządzania najprawdopodobniej możliwe będą zmiany w stosunku do dokumentów zawartych we wniosku. Np. zmiana strefowania ochronnego, które przedstawia mapa poniżej.

Projekt założeń do planu oparto na wynikach prac Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej ds. Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Białowieża Forest”. Przywołana już decyzja ze Stambułu zobowiązuje Polskę i Białoruś, aby przedstawić efekty prac nad planem (oraz raport nt. ochrony obiektu) do 1 lutego. Gotowy plan winien być przedmiotem obrad tegorocznej sesji Komitetu Dziedzictwa. Odbędzie się ona w Krakowie między 2 a 12 lipca.

Red.

data modyfikacji: 2017-02-22 13:13:18
Galeria
Las Polski - aktualny numer
Polecamy