NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Zagospodarowanie turystyczne - Regulacje dotyczące szlaków turystycznych
Aktualności
Las Polski - Zagospodarowanie turystyczne - Regulacje dotyczące szlaków turystycznych

Pod pieczą Anny Krupki, wiceminister sportu i turystyki, rozpoczął pracę zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce. 18 grudnia akty powołania na jego członków otrzymali przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, PTTK, Głównego Urzędu Statystycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Infrastruktury. Wśród ekspertów nie znaleźli się przedstawiciele Lasów Państwowych i parków narodowych. A szkoda, bo na ich terenach szlaków turystycznych cieszących się coraz większą popularnością nie brakuje.


Pokaż/ukryj skróconą treść

Głównym problemem, z jakim zmierzy się zespół, będzie usankcjonowanie przebiegu szlaków turystycznych w terenie. Jest to w ostatnich latach coraz częstszy problem, wynikający ze zmiany właścicieli gruntów lub pojawiania się spadkobierców nieprzychylnych wobec aktywności turystycznej na ich terenie. – Szlaki turystyczne na gruntach Skarbu Państwa nie są problemem, gdyż z LP czy samorządami zawsze można się porozumieć, lecz nieprzychylność osób prywatnych często wymusza zmianę przebiegu trasy. Tymczasem z punktu widzenia turystyki istotne jest utrzymanie ciągłości i sieciowości tras turystycznych. Niektóre szlaki w Polsce mają już ponad 100 lat i przez to trudno nam udokumentować ich ustanowienie w dawnych aktach prawnych – tłumaczy Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.

Fot. Jakub Słowik

Kolejną kwestią poruszoną w ramach prac zespołu będzie utrzymanie szlaków. PTTK, dzięki niepewnym dotacjom z budżetu państwa, wydaje rocznie ok. 300–400 zł na utrzymywanie infrastruktury, a dodatkowo sporym problemem są trasy tworzone z potrzeby chwili. Wiele instytucji stanowiących szlaki po otrzymaniu dotacji i zrealizowaniu działania nie poczuwa się już do odpowiedzialności za dalsze utrzymywanie infrastruktury. – Dlatego konieczne jest powołanie instytucji koordynatora szlaku odpowiedzialnego za jego utrzymanie. Następnym zagadnieniem z tym związanym jest uporządkowanie stanu szlaków na mapach – przekonuje Jerzy Kapłon. Istotnie turyści często mogą się czuć zagubieni, gdy widniejąca na mapie ścieżka już dawno w praktyce nie istnieje albo jest niezrozumiale oznaczona. Standaryzacja oznakowania również będzie poruszana w ramach prac zespołu.

Będziemy przekonywać decydentów, że w dzisiejszych czasach środki należy przeznaczać głównie na promocję szlaków, a nie na tworzenie nowych, gdyż mamy ich już wiele. Ponadto namawiamy ministerstwo do budowy portalu „Szlaki Polski”. Podwaliny ku temu już są w postaci inwentaryzacji przeprowadzonych przez PTTK – wymienia dyrektor.

Z punktu widzenia LP ważną kwestią poruszoną w ramach prac zespołu będzie odpowiedzialność za zdarzenia na szlakach na styku PTTK i Lasów.

SLV.

data modyfikacji: 2019-02-08 10:59:32
Las Polski - aktualny numer
Polecamy