NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Zielona energia - Cechy drewna energetycznego
Aktualności
Las Polski - Zielona energia - Cechy drewna energetycznego
Minister Środowiska przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego, który od 30 stycznia widnieje w wykazie Rządowego Centrum Legislacji. Przepisy mają wreszcie doprecyzować ustawową definicję drewna energetycznego mówiącą o surowcu drzewnym, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.
Pokaż/ukryj skróconą treść
Fot. www.pxhere.com

Definicja ta powstała przy udziale przedstawicieli przemysłu drzewnego w wyniku prac sejmowej komisji ds. energii i Skarbu Państwa, jednak brak przepisów wykonawczych utrudniał jej efektywne wykorzystanie.

W znajdującym się na etapie konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia można znaleźć definicje wad drewna i pojęć dotyczących pomiaru surowca. W myśl projektu rozporządzenia na cele energetyczne może być przeznaczone drewno okrągłe lub łupane, a także pozostałości drzewne po procesie pozyskania surowca. Pojęcie obejmie także pozostałości poprodukcyjne z zakładów przerobu czystego drewna, a więc trociny, zrębki, zrzyny itp. Z kolei odpady z produkcji płyt i mebli, papieru, remontów i budów będą mogły zostać uznane za drewno energetyczne dopiero po spełnieniu kryteriów zawartych w ustawie o odpadach.

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria drewna energetycznego w postaci okrągłej i łupanej. Do najważniejszych zalicza się wymiar: średnica górna poniżej 7 cm w korze dla surowca do 3 m długości; jednostronna krzywizna min. 12 cm/m lub w połowie tak duża wielostronna; zgnilizna miękka zajmująca powierzchnię min. 30% przekroju obu czół lub połowy jednego czoła; co najmniej 50% jednego czoła musiałyby zająć też brunatnica i zaparzenie. Na cele energetyczne mogłoby być przeznaczone także drewno ze zwęgleniami i ciałami obcymi.

SLV.

data modyfikacji: 2019-03-20 14:14:29
Las Polski - aktualny numer
Polecamy