NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 19/2017
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
CBOS o LP – Coraz więcej negatywnych ocen; Lasy prywatne – Pomoc po nawałnicach; Puszcza Notecka – Ćwierć wieku po pożarze; Święto Lasu w Żarach – Przygraniczne spotkanie; Mistrzostwa Polski Drwali 2017 – Powalczyli w Koszęcinie; Usługi leśne – Przeciwni zakupowi maszyn; Puszcza Białowieska – Dowody? Seminaria IBL – Najnowsze wieści o jesionach.
Refleksja z Bieszczadów   Emilian Szczerbicki 7
W lasach bieszczadzkich rozpoczął się spektakl, który można nazwać jesiennym misterium przyrody. Swoimi refleksjami dzieli się Wojciech Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród:
Przyroda kocha prawdę   Emilian Szczerbicki 8
Leśnicy są powołani do budowy harmonii między człowiekiem i przyrodą, uczciwości wobec siebie i podwładnych, wzajemnego szanowania się i umacniania więzi, które wspólnotę zawodową czynią bracią leśną. Zarządzanie olbrzymim majątkiem państwowym nakłada na nich szczególny obowiązek dbania o najwyższe standardy przejrzystości – mówi prof. dr hab. Tomasz Borecki z Wydziału Leśnego SGGW, doktor honoris causa i były rektor tej uczelni.
Huragan z perspektywy firm drzewnych   Marek Bodył 11
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD) zorganizowała 29 sierpnia w Fojutowie (Bory Tucholskie) otwartą naradę, której celem była dyskusja nad problemami związanymi z zagospodarowaniem pohuraganowego drewna.
Ortofotomapy pomagają   Emilian Szczerbicki 13
Ortofotomapy wspomagają leśników przy szacowaniu rozmiaru szkód po huraganie. Zakończyły się prace nad tymi opracowaniami dla czterech nadleśnictw poznańskiej RDLP.
Lasy w bilansie emisji – decyzja Parlamentu Europejskiego   A.S. 14
Przyjęte przez PE unijne rozporządzenie określające rolę sektorów LULUCF w polityce klimatycznej UE nie przewiduje przepływu jednostek CO2 między gospodarką leśną a przedsiębiorstwami objętymi Europejskim Systemem Handlu Emisjami. Dopuszcza jednak ujmowanie produktów drzewnych w bilansie.
Nowa-stara uczelnia w Tucholi   Emilian Szczerbicki 15
Kierunek leśny w Tucholi powstał jako czwarty w Polsce, a jednocześnie pierwszy po 1990 r., co uzasadnia nazywanie naszej szkoły wyższej nową-starą. Jeszcze ważniejsze jest to, że program nauczania leśnictwa tworzyliśmy wg standardów wzorowanych na uczelniach tradycyjnych – mówi dr Krzysztof Kannenberg, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
Fosforyny w obronie dębów   Marek Kwiatkowski 18
Przez ostatnich pięć lat w lasach dębowych w rejonie Płyty Krotoszyńskiej badano przyczyny nasilającego się okresowo zamierania tych drzew, próbowano zaradzić temu zjawisku i ocenić efekty tych prób przy pomocy fotowoltaicznego dronu.
Pierwokup – ewaluacja po półtora roku   Emilian Szczerbicki 19
Potrzebna jest głębsza ocena, czy wykonywanie prawa pierwokupu leśnego w nikłym zakresie uzasadnia potrzebę jego utrzymywania w formie ustawowej? Czy to dobrodziejstwo w incydentalnych przypadkach powinno być hamulcem dla płynnego obrotu ziemią? – pyta notariusz z Warszawy.
117. Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego   Rafał Zubkowicz 22
W Gnieźnie, pierwszej stolicy państwa polskiego, gościł doroczny zjazd PTL. Jego hasłem przewodnim było „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”.
Uchwała 117. Zjazdu Delegatów PTL    24
Obradujący w dniu 8 września 2017 r. w Gnieźnie 117. Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na sesji naukowej, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazdu,stwierdza, że:
450-lecie ustawy leśnej króla Zygmunta Augusta   AG 25
Jednym z ważniejszych dokumentów w naszej historii dotyczących lasów była tzw. ustawa leśna z 1567 r., podpisana w Knyszynie przez króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta (1520–72).
Z wydawnictw   RaZ 25
Dąbrowy Krotoszyńskie
Monografia przyrodniczo-gospodarcza
Władysław Danielewicz (red.)


Natura 2000 i PZO dla lasów prywatnych   Marek Geszprych 26
Stanowienie planów i zarządzanie obszarami Natura 2000 jest zdecydowanie mniej doprecyzowane prawnie w przypadku lasów prywatnych niż tych w zarządzie Lasów Państwowych.
O lesie wielofunkcyjnym raz jeszcze   Tadeusz Zachara 28
Na marginesie sporu o metody ochrony Puszczy Białowieskiej często dochodzi do dyskusji na temat wielorakich funkcji lasu i objawia się tu różnica zdań co do możliwości ich spełniania przez różne kompleksy leśne.
Dlaczego po raz ostatni zalegalizuję pozyskanie   Michał Kulik 29
Tylko laikowi może się wydawać, że wycięcie drzewa we własnym lesie to prosty czyn z użyciem piły i siekiery. Nie wie, profan, że to ważne zadanie z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Do którego kontroli państwo angażuje całą moc swojej powagi.
Listy do redakcji    30
Choć sam nie noszę leśnego munduru, jako leśnik z wykształcenia bacznie obserwuję umundurowanych kolegów. Dostrzegam, że do łask wróciła leśna maciejówka. Mam jednak wątpliwości, czy dobrze się stało…
 Jesteśmy nauczycielkami w Przedszkolu nr 8 w Staszowie w grupie integracyjnej dzieci sześcioletnich. Chciałybyśmy opowiedzieć o niezwykłej współpracy z Nadleśnictwem Staszów w ramach projektu edukacji leśnej.
VW Amarok V6 – pick-up w najmocniejszej odsłonie   Sebastian Kołacz 32
Włodarze VW od kilku lat oferują na rynku swojego pick-upa dostępnego w kilku specyfikacjach. Wyposaża się go głównie w silniki diesla o pojemności 2,0 w kilku wersjach. Od 2016 r. do gamy oferowanych modeli dołączył rzadko spotykany w tej klasie aut silnik diesla V6 o pojemności 3,0. Czy ten sztandarowy model sprawdzi się w rękach leśnika?
Zanim powstał Warszawski Oddział PTL   ks. Wiktor Ojrzyński 34
Utworzenie w 1927 r. Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego poprzedziły, mniej lub bardziej udane, próby powołania Towarzystwa Leśnego zrzeszającego polskich leśników i właścicieli leśnych. Były to sekcje lub wydziały Towarzystw Rolniczych.
Z zagranicy   A.S. 36
Austria - Wyniki finansowe ÖBf w 2016 roku; Czechy - Portal internetowy do walki z kornikami; Turyngia, Niemcy - Drony do wczesnego wykrywania korników;
Z zagranicy   A.S. 36
Austria - Walka o uratowanie jesionu; Litwa - Zamysł reformy państwowego leśnictwa; Świat - Seul gospodarzem Światowego Kongresu Leśnictwa 2021; Łotwa - Darowizny LVM na cele społeczne; Czechy - Służbowe SUV-y dla leśniczych.
Rynek drzewny   Waldemar Sieniawski 37
Klęska 2017 - Wyniki sprzedaży drewna; IKEA w Stalowej Woli  - Będą produkować pellet; Lasy prywatne po huraganie - Nie tylko wyciąć, ale i odnowić.
Jak podleśniczy Kolano dzieci w lesie edukował   Michał Westfal 38
Nadleśniczy Rajmund Jelonek tłumaczył zaskoczonemu podleśniczemu Bolesławowi Kolano, że w związku z tym, iż jest on najstarszy w całym nadleśnictwie, a co za tym idzie – najmądrzejszy i najbardziej doświadczony, poprowadzi zajęcia edukacyjne z grupą przedszkolaków.
Tracz   Red. 38
To słowo, którego znaczenie kojarzymy dziś już wyłącznie z ptakiem (nurogęś, szlachar i bielaczek).
Las Polski - numer 19/2017
Polecamy