NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Archiwum - Numer 20/2017
Wybór rocznika
Wybierz rocznik:

Roczniki 1921-1939 znajdują się na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Informacje    4
Parki narodowe – 20 mln na nowe technologie; RDLP w Lublinie – Biegam, bo lubię lasy; GIS w leśnictwie – Python w lasach; Zule – Są przedsiębiorcami czy nie?; Zmarł prof. Andrzej Szujecki – Żegnamy wybitnego naukowca; Nadleśnictwo Kliniska (RDLP w Szczecinie) – Maraton i grzybobranie.
Na co dzień z zającami   Emilian Szczerbicki 7
Nadleśnictwo Świebodzin prowadzi hodowlę zajęcy, za co kilka lat temu otrzymało tytuł Lidera Polskiej Ekologii. Doświadczeniami dzieli się nadleśniczy Lech Kołdyka:
Leśnicy mają szczególną łaskę…   Emilian Szczerbicki 8
Świętowanie wybranych gatunków flory czy fauny zionie bałwochwalstwem. Inny wymiar mają Dni Lasu, gdyż jest w nich odniesienie do Stwórcy. Las jako złożony byt żywy jest dziełem stworzenia, kryjącym w sobie ludzkie wartości, jak myśl przyrodnicza, tradycja i żywotnie praca, której Bóg u zarania udzielił błogosławieństwa – mówi ks. kanonik, doktor teologii, mgr inż. leśnictwa Wiesław Oleszek z Hrubieszowa, kapelan leśników regionu lubelskiego.
Nadleśnictwo wyszło ze wspólnoty   Małgorzata Kołodziejczyk 11
Po trwających cztery lata perypetiach Nadleśnictwu Radzyń Podlaski udało się wydzielić kłopotliwy udział we wspólnocie gruntowej. Jak do tego doszło?
Ciężko na żyznych siedliskach   Emilian Szczerbicki 13
Sławetny huragan położył w Nadleśnictwie Runowo niespełna 700 tys. m3, co stanowi ponad 11-letni etat głównego użytkowania. Szkody powstały, wg wstępnego oszacowania, na 5,6 tys. ha.
Przybywa szkodników technicznych – nowy gatunek kornika w Polsce południowo-zachodniej    Jarosław Góral, Grzegorz Rogowski , Andrzej Mazur, Radosław Witkowski 14
W 2015 r. w Nadleśnictwie Kamienna Góra został stwierdzony, na podstawie chrząszcza odłowionego do pułapek feromonowych na kornika zrosłozębnego, północnoamerykański kornik z gatunku Gnathotrichus materiarius. Jako że symptomy jego występowania bardzo przypominają zasiedlanie drewna przez drwalniki, oba gatunki zestawiono, podkreślając ich cechy różniące.
Wpływ grodzeń odnowień leśnych na szkody wyrządzane przez jeleniowate   Bogusław Bobek, Jakub Furtek, Marta Wojciuch-Płoskonka 16
Na terenie czterech nadleśnictw wchodzących w skład RDLP we Wrocławiu przez dwa lata badano wpływ udziału powierzchni grodzonych odnowień leśnych na szkody wyrządzane przez jeleniowate na niegrodzonych powierzchniach upraw i młodników.
Bioróżnorodnie po rekultywacji   Emilian Szczerbicki 19
Leśno-wodny kierunek rekultywacji wyrobisk, w połączeniu z działaniami ochronnymi powstałej szaty roślinnej, może prowadzić do większej bioróżnorodności w porównaniu do tej, jaka była przed wydobyciem kruszyw. Ogromne znaczenie dla zmian zachodzących we florze ma zwiększona wilgotność powietrza dzięki pozostawionym zbiornikom wodnym.
Teledetekcja na pomoc leśnikom   Agnieszka Ramion-Harkawik 22
Wichura z nocy z 11 na 12 sierpnia przyniosła ze sobą wiele problemów iwyzwań. Pierwszym z nich było podstawowe pytanie: „gdzie i jakie są straty?” Okazało się, że odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta.
WAMBAF, czyli jak lasy wpływają na Bałtyk   Rafał Zubkowicz 24
Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczy w międzynarodowym projekcie na rzecz ochrony wód w zlewni Bałtyku. Międzynarodowa wymiana doświadczeń ma pomóc w skutecznym zarządzaniu procesami na rzecz ochrony jakości wód.
125 lat IUFRO   Wojciech Gil 26
Jubileuszowy kongres najstarszej na świecie leśnej organizacji naukowej miał miejsce we Fryburgu (Niemcy) w dniach 19–22 września. W ciągu czterech dni wygłoszono aż 1430 wystąpień!
Skaning laserowy w kontroli dróg leśnych   Rafał Chudy 27
Drogi leśne odgrywają bardzo ważną rolę w wielu operacjach w leśnictwie.
Historii potrzeba większej uwagi   Rafał Zubkowicz 28
Konferencja „Las i historia” została zorganizowana w przez Ośrodek Kultury Leśnej po raz czwarty. Tegoroczna wysoka liczba referatów i doniesień (w sumie 37) stanowi dowód na wzrost zainteresowania historią leśnictwa i być może zachętę, by następne edycje organizować częściej niż w cyklu dwuletnim.
Prawo leśne a prawo ochrony środowiska i przyrody   Adam Habuda 29
Problematyka prawnych kwestii związanych z leśnictwem, ale też z ochroną środowiska i przyrody, jest ostatnio szczególnie widoczna w życiu społecznym i politycznym. Media niejednokrotnie przedstawiają leśnictwo w opozycji do ochrony przyrody. Do Redakcji wpłynęło niedawno pytanie o relacje między prawną regulacją leśnictwa (prawem leśnym) a prawną regulacją ochrony środowiska i przyrody.
Z wydawnictw   UZ 31
„Użytkowanie lasu nie jest złe” Barbara Czołnik i in.
Ekologia zaczyna się w domu i szkole    Małgorzata Matyja 32
Ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata organizowana jest co roku od niemal ćwierć wieku. Refleksjami nt. lokalnego oblicza ekologii dzieli się pedagog ze Szkoły Podstawowej im. I. Fika w Przeciszowie.
Wszyscy jesteśmy edukatorami   Michał Wojcieszkiewicz 33
Na barkach edukatorów spoczywa odpowiedzialne zadanie – nauczyć kolegów leśników, jak ciekawie opowiadać o swojej pracy. A przede wszystkim o dostarczaniu drewna. Nie bójmy się mówić o tym głośno.
Odnowienia sosną. A może „metoda wieloletnia”?   Bogusław Czepe 34
Szybki wzrost sosny, będący efektem przyjętych metod hodowlanych, powoduje powstawanie drewna o słabych cechach wytrzymałościowych. Nieodpornego na huraganowe wiatry. Drzewa rosnące w początkowym okresie pod okapem wzrastają wolniej i mają znacznie lepsze cechy wytrzymałościowe.
Z zagranicy   A.S. 36
Łotwa - Ambasada leśna w Rydze; Francja - Kolegium Konsultacyjne ds. Lasów Zamorskich; Łotwa - Współpraca przy redukcji szkód od zwierzyny; Szwecja - Podwójna certyfikacja lasów Sveaskogu; Hesja, Niemcy - Po naukę do heskich leśników; Finlandia - Pozyskanie drewna w 2016 roku.
Rynek drzewny   Waldemar Sieniawski 37
Ceny - W 2017 plus 4%; PIGPD - Niezadowoleni z zagospodarowania drewna poklęskowego.
Swoje widzą, swoje piszą   Michał Westfal 38
Według CBOS ponad jedna trzecia Polaków źle ocenia LP. Już widzę oczami wyobraźni, jak rzesze leśników popłakują w kątach kancelarii na terenie całego kraju nad czarną niewdzięcznością społeczeństwa i nad niesprawiedliwością tej oceny!
Wynalazczość i racjonalizacja   Red. 38
To hasła, które w polskim leśnictwie brylowały na przełomie lat 1960/70.
Las Polski - numer 20/2017
Polecamy