zobacz wszystkie

Aktualności

Koniec roku pod znakiem rezerwatów – Powiększenia powierzchni chronionej

Zarządzeniem z 6 grudnia 2022 r. RDOŚ w Kielcach uznał za rezerwat przyrody „Bliżyn – Kopalnia Ludwik”, obszar o pow. 92,37 ha w Lasach Suchedniowskich, w gminie Bliżyn, na gruntach Nadleśnictwa Suchedniów (RDLP w Radomiu), w leśnictwie Świnia Góra. Przylega on do istniejącego rezerwatu „Świnia Góra”, tworząc razem z nim zwarty obszar... więcej

Europejski plan odbudowy przyrody 
– Dyskusja rady ministrów 
UE ds. środowiska

Podczas posiedzenia Rady ministrów UE ds. środowiska, które odbyło się 20 grudnia 2022 r., Polska wyraziła wątpliwości co do możliwości realizacji założonych celów w krótkim czasie. – Uważamy, że cele i obowiązki zaproponowane w tym rozporządzeniu powinny być realistyczne, i uzasadnione, bez wymagania ponoszenia dodatkowych kosztów oraz obciążeń... więcej

II Przysuski Bieg Mikołajkowy – 
Pobiegli w słusznej sprawie

4 grudnia 2022 r. w Nadleśnictwie Przysucha (RDLP w Radomiu), na obiekcie turystycznym „Skałki” odbyła się II edycja Przysuskiego Biegu Mikołajkowego. Tym razem w zawodach wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy mieli do pokonania dystans 3,5 km. Trasa biegu prowadziła wzdłuż ścieżki dydaktycznej „Rawicz”. Jej urozmaicony teren oraz... więcej

O jemiole i żubrach na Radzie LKP Lasy Birczańskie
 – Problemy, z którymi trzeba 
sobie radzić

W Ośrodku Edukacyjnym LP w Birczy pod koniec ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej LKP „Lasy Birczańskie”. Członkowie tego gremium mieli sposobność do zapoznania się z problematyką zagrożeń dla lasów pogórza, w tym związanych z gwałtownym wzrostem populacji jemioły w drzewostanach jodłowych. Spotkanie otworzył Jan Mazur,... więcej

zobacz wszystkie

Artykuły

FSC – z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa

Certyfikacja FSC to nie tylko wymagania, których powinni przestrzegać posiadacze certyfikatów. Daje ona szereg wymiernych korzyści z punktu widzenia zarówno ochrony przyrody, jak i społeczności związanych z lasem. System FSC działa na świecie od roku 1993, promuje odpowiedzialny model gospodarki leśnej, który uwzględnia na równi aspekty... więcej

INTERFORST 2022 na najlepszej drodze

Targi INTERFORST, które odbędą się w dniach 17–20 lipca 2022 r. na terenach wystawowych w Monachium, zapowiadają się bardzo pozytywnie. Zbliżająca się edycja jest w stanie powtórzyć sukces osiągnięty przez organizatorów targów w 2018 r., kiedy to wiodące wydarzenie w branży leśnej zostało bardzo wysoko ocenione i uzyskało wiele pozytywnych... więcej

Korzyść gospodarcza i wizerunkowa

Podlegający pod poznański Uniwersytet Przyrodniczy Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie miał dotychczas certyfikat PEFC. Od 1 marca br. uzyskał prawo używania także znaku FSC. O motywach decyzji poddania się pod koniec ubiegłego roku audytowi zgodności ze standardem FSC rozmawiamy z Wiesławem Krzewiną, który od 1 września 2020 roku... więcej

Profesjonalny sprzęt dla… wymagających

Co najbardziej liczy się w przypadku profesjonalnych urządzeń akumulatorowych? Zdecydowanie dwie rzeczy – wydajny akumulator i wszechstronność jego stosowania. To wszystko zapewnia linia XGT 40V MAX od Makita, czyli sprzęt do ciężkich i wymagających zadań. Wspólną, charakterystyczną cechą tych maszyn jest możliwość wykorzystania do ich działania... więcej

zobacz wszystkie

Patronujemy

Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2022 po 2 letniej przerwie powraca na PGE NARODOWY!

Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń z udziałem projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, strażaków, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszające kwestie projektowania i... więcej

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pn. „Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych”

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pn. „Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych” odbędzie się w dniach 6-7.09.2022 roku w Sypniewie (Nadleśnictwo Podanin, RDLP w Pile). Proponowane wydarzenie będzie podsumowaniem... więcej

Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic

Samorząd Powiatu Lubaczowskiego, działając na rzecz promocji subregionu Roztocze jako marki turystycznej, podjął się wraz z Partnerami organizacji wydarzenia pn. „Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic".   więcej

Ochrona Przyrody i Zrównoważona Gospodarka Leśna w Obliczu Zmian Klimatycznych

Głównym celem konferencji jest określenie rodzajów i skali negatywnych czynników degradujących różnorodność biologiczną i ekosystemy leśne na skutek zmian klimatycznych Konferencja poświęcona jest określeniu rodzaju i skali czynników... więcej