NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Lasy prywatne - Wspólne cele ARiMR i LP
Aktualności
Las Polski - Lasy prywatne - Wspólne cele ARiMR i LP
Konferencja związana z wdrożeniem nowego programu inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów niebędących własnością Skarbu Państwa była okazją do spotkania w Krośnie 10 maja pracowników ARiMR i leśników z Podkarpacia. Rozpoczęto je od krótkiej uroczystości z okazji 25-lecia Agencji – przed jej siedzibą w Krośnie posadzono pamiątkowy dąb.
Pokaż/ukryj skróconą treść
Fot. Robert Sobkowicz

Część konferencyjną poświęcono przybliżeniu zagadnień związanych z wdrożeniem rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 marca w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w celu wsparcia zalesiania i tworzenia terenów zalesionych. Dokument ów reguluje także wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (więcej o tym temacie w informacjach w nr. 22/2018 „Lasu Polskiego”).

Dziś lasy prywatne wymagają wsparcia systemowego, gdyż mocno odstają swoim stanem od średniej krajowej – mówiła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Pomoc ich właścicielom leży w interesie nas wszystkich, zaś możliwości organizacyjno-prawne, jakie w tej chwili mają Lasy Państwowe, dają szansę na rzeczywistą poprawę stanu polskiej przyrody w obszarach, które są prywatną własnością.

Z kolei Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, wskazując na obowiązki nadleśniczych we wdrażaniu w życie powyższych zapisów prawnych, zwrócił uwagę na szereg niuansów, które mogą stanowić formalne przeszkody dla wnioskodawców. Wskazywał na problemy z interpretacją zapisów związanych z dolesieniem luk w przypadkach niezwiązanych ze zdarzeniami klęskowymi, jak również kwestie interpretacji leśnej terminologii w procedowaniu zadań.

Edward Marszałek

data modyfikacji: 2019-06-11 15:05:37
Las Polski - aktualny numer
Polecamy