NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Ochrona przeciwpożarowa - Dostrzegalnia w Puszczy Białowieskiej
Aktualności
Las Polski - Ochrona przeciwpożarowa - Dostrzegalnia w Puszczy Białowieskiej
Wydawać by się mogło, że tak zróżnicowane siedliskowo i gatunkowo drzewostany jak te spotykane w Puszczy Białowieskiej nie są szczególnie zagrożone pożarami. Niestety, nagromadzony wskutek gradacji kornika drukarza posusz świerkowy, zalegający zwłaszcza przy głównych szlakach komunikacyjnych, przeczy temu wyobrażeniu. Zgodnie z danymi RDLP w Białymstoku i Państwowej Straży Pożarnej średnia ilość drewna zalegającego na 1 ha lasu w Puszczy przekroczyła 108 m3.
Pokaż/ukryj skróconą treść
Fot. Agnieszka Laskowska-Ginszt

Tym samym przewidywane zagrożenie pożarowe na przestrzeni siedmiu lat wzrosło o 589%. O ile w 2011 r. w Puszczy odnotowano dwa pożary, w bardzo suchym 2015 – cztery, o tyle w ubiegłym było ich już 10. Chcąc zawczasu przeciwdziałać zagrożeniu, leśnicy z Nadleśnictwa Hajnówka na początku kwietnia rozpoczęli użytkowanie drugiej już w kompleksie i pierwszej w jednostce dostrzegalni pożarowej, ulokowanej w położonym w połowie drogi między Hajnówką a Białowieżą leśnictwie Czerlonka. Konieczność zintensyfikowania ochrony przeciwpożarowej lasu wynika z zarządzenia dyrektora RDLP w Białymstoku z lutego 2016 r., wprowadzającego w Puszczy Białowieskiej procedury ppoż. jak w jednostkach w drugiej kategorii zagrożenia i tym samym obserwacji terenów leśnych z co najmniej jednego punktu obserwacji naziemnej. Białowieskie lasy pilnowane są ponadto z dostrzegalni Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Pomoc niosą także podobne obiekty z sąsiednich nadleśnictw Bielsk i Żednia, jednak obejmują one widokiem tylko zewnętrzne rubieże Puszczy. Na tym jednak działania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego się nie kończą, bowiem 17 kwietnia w Nadleśnictwie Hajnówka miały miejsce ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze „Czerlonka 2019”, mające przygotować służby na wypadek wielkoobszarowego pożaru lasu.

Nowy obiekt otwarto z początkiem kwietnia. Koszt budowy wyniósł 268 tys. zł, z czego 85% pochodziło z Funduszy Europejskich. Na szczycie liczącej niespełna 50 m wysokości konstrukcji zainstalowano kamerę przekazującą obraz do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w budynku nadleśnictwa, gdzie funkcjonuje system Smoke Detection. 

SLV.

data modyfikacji: 2019-05-13 11:00:12
Las Polski - aktualny numer
Polecamy