NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Puszcza Białowieska - Propozycje kolejnych działań
Aktualności
Las Polski - Puszcza Białowieska - Propozycje kolejnych działań

Kwiecień zaznaczył się w historii jako czas wzmożonych prac nad wypracowaniem modelu zarządzania Puszczą Białowieską. Wraz z początkiem miesiąca leśnicy spotkali się w Białowieży z przedstawicielami organizacji pozarządowych i naukowcami. Pod nadzorem moderatora dyskutowali m.in. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN, prof. Bogdan Brzeziecki z SGGW, a także Wioletta Bołtryk ze stowarzyszenia Puszczyków Głos, zrzeszającego mieszkańców regionu. Niestety, dzień przed obradami przedstawiciele większości organizacji pozarządowych odwołali swój udział.


Pokaż/ukryj skróconą treść

Rozterki mieszkańców powiatu hajnowskiego nie uszły uwadze Ministerstwa Środowiska. W połowie miesiąca minister środowiska Henryk Kowalczyk i wiceminister Małgorzata Golińska, którym towarzyszył dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, przyjechali na białostocczyznę. Tematyka sesji skupiała się wokół ogólnie pojętego bezpieczeństwa – Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie mieszkańców i przywróceniu w pełni ruchu turystycznego w regionie. Nasze planowane zadania będą zgodne z wyrokiem TSUE. Przyszłe działania zostaną poddane ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami – przekonywała mieszkańców wiceminister.

By słowom stała się zadość, 24 kwietnia w Ministerstwie Środowiska przedstawiono listę propozycji dla puszczańskich nadleśnictw. Ministerialne propozycje zostaną oddane do konsultacji naukowcom, NGO i samorządom. – Chcemy przywrócić możliwość działania leśnikom, którego wymaga od nich polskie prawo – przypomniał minister Kowalczyk. Instrumentem ku temu staną się aneksy do pul puszczańskich nadleśnictw – w ciągu najbliższych trzech lat leśnicy będą mogli pozyskać łącznie, w całym kompleksie, 154 tys. m3 drewna i to tylko z drzew martwych. – Nie możemy dalej bezczynnie obserwować stanu zagrożenia, jaki może powodować taka ilość posuszu – wyjaśnił Henryk Kowalczyk. Prace miałyby obejmować tylko III strefę UNESCO i drzewostany poza strefami ochrony. Nowy aneks anulowałby zmiany w pul Nadleśnictwa Białowieża z 2016 r., zaś to i inne nadleśnictwa z Puszczy zyskałyby możliwość wykonania niezrealizowanych dotąd zadań wymienionych w PZO obszaru Natura 2000 i zadań pul na gruntach porolnych.

SLV.

data modyfikacji: 2019-05-13 11:06:42
Las Polski - aktualny numer
Polecamy