NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Puszcza Białowieska - Szkolenie z UNESCO
Aktualności
Las Polski - Puszcza Białowieska - Szkolenie z UNESCO
W cieniu prasowych przecieków dotyczących raportu UNESCO nt. stanu Puszczy Białowieskiej 6 marca leśnicy z puszczańskich nadleśnictw i Białowieskiego Parku Narodowego spotkali się na szkoleniu dotyczącym zarządzania obiektem światowego dziedzictwa. W siedzibie BPN-u poprowadzili je prof. Marek Konarzewski– przedstawiciel Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Anna Marconi-Betka – kierownik zespołu ds. światowego dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa orazRafał Zubkowicz reprezentujący DGLP.
Pokaż/ukryj skróconą treść

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji leśników w zakresie zarządzania i ochrony w Puszczy Białowieskiej jako obiekcie światowego dziedzictwa. W trakcie szkolenia poruszono zagadnienia związane z podziałem Puszczy na strefy, tj. reżimy ochronne oraz wynikające z nich zasady ochrony. Omówione zostały zapisy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także historia obiektu.

Mamy do czynienia z dwoma kryteriami, IX i X, i obydwa muszą być spełnione. Nie można zapominać o kryterium IX i jednocześnie powoływać się na kryterium X, chroniąc bioróżnorodność i gatunki, jeśli działania te stoją w sprzeczności z kryterium IX, np. przez usuwanie martwego drewna – tłumaczył przepisy konwencji prof. Konarzewski. Kryterium IX mówi o Puszczy jako wyjątkowym przykładzie procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych, zaś X obejmuje siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze dla ochrony in situ różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody. Profesor podkreślił, że faktycznie kłopotliwe dla leśników może być zbieganie się w Puszczy kilku aktów prawnych, które miejscami są ze sobą sprzeczne. Zaznaczył jednocześnie, że tym problemem musi się jednak zająć Ministerstwo Środowiska. Leśnicy powinni dysponować jasnymi instrukcjami, co można, a czego nie, i z jakich działań należy się wycofać. Wyzwaniem jest, aby z UNESCO uczynić wartość dodaną, a nie obciążenie. – Mam nadzieję, że do 2021 r. powstanie wspólny plan ochrony obszaru światowego dziedzictwa UNESCO, do czego zobowiązaliśmy się razem ze stroną białoruską. Plan ten będzie musiał zharmonizować działania po obu stronach granicy – podsumował profesor.

Dopełnieniem kompleksowego szkolenia były zagadnienia związane z rozwojem regionu Puszczy Białowieskiej i wykorzystaniem do tego marki obiektu światowego dziedzictwa. Propozycje takich działań przedstawił Rafał Zubkowicz: – Powinniśmy się zastanowić nad opracowaniem wspólnej informacji turystycznej w Puszczy Białowieskiej. Wszyscy trzej zarządzający całym obszarem muszą ponadto mówić jednym głosem i wykorzystywać światowe dziedzictwo do mówienia o tym, że na tym terenie mogą współistnieć park narodowy i nadleśnictwa. Jeśli wszyscy powiemy, że Puszcza Białowieska jest w rękach odpowiedzialnych zarządców, to będzie miało większą siłę przebicia, niż gdy każdy będzie mówił to samo z osobna.

Red.

data modyfikacji: 2019-05-13 09:07:36
Las Polski - aktualny numer
Polecamy