NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Urazy głowy
Porady - kącik medyczny

W lesie często wykonywane są prace, podczas których istnieje znaczne ryzyko powstania poważnego urazu – zwłaszcza podczas prac zrębowych i pielęgnacyjnych. Z jakiego rodzaju urazami głowy możemy się spotkać?

Na szczęście najczęściej zdarzają się urazy lekkie – otarcia, przecięcia skóry. W przypadku niedużych, płytkich ran wystarczy je przemyć wodą z mydłem lub – jeszcze lepiej – wodą utlenioną i zakleić plastrem z opatrunkiem lub przykryć jałową gazą przymocowaną zwykłym plastrem. Gorzej, jeśli skóra jest przecięta i obficie krwawi – trzeba zgłosić się do lekarza w celu zszycia rany.

Po urazie głowy najważniejsze jest ustalenie, czy mogło dojść do uszkodzenia kości czaszki oraz mózgowia. To może powodować groźne powikłania – krwiaki, wstrząśnienia mózgu, nieodwracalne uszkodzenia tkanki mózgowej.

Pokaż/ukryj skróconą treść

Kiedy można podejrzewać istnienie takich powikłań?

Ważne jest ustalenie, czy doszło do utraty przytomności, to znaczy stanu, w którym chory nie miał kontaktu z otoczeniem, choćby nawet trwało to bardzo krótko. Mówiąc kolokwialnie, czy „urwał mu się film”. Może też wystąpić niepamięć wsteczna – niepamięć okoliczności urazu oraz wydarzeń go poprzedzających, a czasem następujących. Poszkodowany może nie pamiętać kilku godzin, w cięższych stanach – dni.

Przedłużający się ból głowy też jest objawem niepokojącym, tak samo jak wymioty i nudności po urazie. Ból głowy i szyi z towarzyszącymi bólami podczas przełykania mogą świadczyć o złamaniu jednego z kręgów szyjnych. We wszystkich tych sytuacjach trzeba pilnie zgłosić się do lekarza.

Jakie są podstawowe zasady postępowania na miejscu zdarzenia?

Przede wszystkim trzeba zapobiegać dalszym uszkodzeniom. Przerwać pracę, nie pozwolić na zbliżanie się do leżącego pracujących maszyn. Jeśli poszkodowany leży, np. na skutek uderzenia upadającego drzewa, ale jest przytomny, nie można go gwałtownie podnosić. W takich sytuacjach należy zawsze podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa szyjnego. Najlepiej byłoby założyć leżącemu kołnierz usztywniający szyję, ale w lesie można wsunąć coś sztywnego pod głowę i plecy np. gałęzie. Jeśli osoba jest nieprzytomna, natychmiast wzywamy pogotowie ratunkowe oraz sprawdzamy, czy prawidłowo oddycha. Jeśli nie oddycha lub oddechy są rzadkie, krótkie, „rybie” – przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli nie ma pewności, czy uraz głowy nie spowodował niczego więcej, jak tylko otarcia naskórka – trzeba zawsze poszkodowanego skontaktować z lekarzem.

Czy są jakieś objawy groźnych urazów, które widoczne są późno, po kilku godzinach lub dniach?

Tak, niepokojące są wszystkie wymienione wcześniej sytuacje: wymioty bez powodu, utrzymujące się bóle głowy, niepamięć, ale również nadmierna senność, drgawki, zmiany zachowania, zaburzenia widzenia, sztywność karku, nierówne źrenice oraz niedowład kończyny. Szczególną czujność trzeba zachować, jeśli do urazu dochodzi po spożyciu alkoholu. Czasami objawy poważnych urazów są podobne do objawów nietrzeźwości i można je zlekceważyć.

Jakie mogą być konsekwencje urazów głowy?

Przecięcie skóry zwykle nie pozostawia po sobie konsekwencji, poza blizną. Gorzej jest z cięższymi urazami – jeśli pod wpływem działającej siły pęknie naczynko krwionośne biegnące pod kośćmi czaszki, to może dojść do powstania krwiaka wewnątrzczaszkowego. Może to doprowadzić nawet do zgonu, tak samo jak bezpośrednie uszkodzenie mózgu. Reasumując – wszelkie zmiany w zachowaniu, bóle, które obserwujemy po urazie głowy są niepokojące i wymagają konsultacji lekarza.

data modyfikacji: 2007-10-20 08:37:02
Las Polski - aktualny numer
Polecamy