Wciąż na marginesie


Obecna pozycja prywatnych właścicieli lasów nieszczególnie poprawi się w unijnej perspektywie finansowej 2014–20. Nie jest ona korzystna w zapisach ustawy o lasach, a dysproporcje stałyby się jeszcze bardziej dotkliwe z chwilą nadania konstytucyjnej ochrony wyłącznie Lasom Państwowym. Rozmawiamy z Władysławem Pędziwiatrem, prezesem Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Dział:
Numer: Las Polski 3/2014, strona 7

Pobierz artykuł w formacie PDF