Uwierzyć w sens


Stowarzyszanie Edukatorów Leśnych, wpisujące się w nurt europejskiej sieci edukacji leśnej, wśród celów statutowych ma kształtowanie odpowiednich relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

Dział:
Numer: Las Polski 6/2014, strona 25

Pobierz artykuł w formacie PDF