W obliczu przebudowy


Najprostszy wniosek, który można wysnuć z tegorocznej Krajowej Konferencji Hodowlanej, to potrzeba działania. W tym świat nauki jest zgodny, jednak w kwestiach, jak to robić, brak jednego słusznego kierunku.
Dział: Hodowla lasu
Numer: Las Polski 24/2019, strona 26

Pobierz artykuł w formacie PDF