Prawne pojęcie lasu


Rozumienie lasu w ujęciu obowiązujących przepisów prawnych nie jest tożsame z określeniem lasu używanym w naukach przyrodniczych i biologicznych. Co więcej, różni się niekiedy także od językowego (potocznego) rozumienia tego słowa. Jako że prawna definicja lasu była przedmiotem orzekania sądów, w tym Sądu Najwyższego, chciałbym przybliżyć tę problematykę Czytelnikom „Lasu Polskiego”.
Autor: Adam Habuda
Dział: Inne
Numer: Las Polski 24/2019, strona 29

Pobierz artykuł w formacie PDF