Zbiór roślin leczniczych w środowisku leśnym i jego ograniczenia


Jak powinien być prowadzony zbiór roślin leczniczych, uwzględniający m.in. konieczność zachowania różnorodności biologicznej, ochronę gatunkową i obszarową, a także jakość surowca?
Dział: Inne
Numer: Las Polski 24/2019, strona 34

Pobierz artykuł w formacie PDF