Pod klimatycznym pręgierzem!


Nadleśnictwa, dla których sporządzane są plany urządzania lasu, to zbyt małe obszary dla zrównoważenia potrzeb w zakresie intensywności pozyskania i przebudowy drzewostanów. Plany strategiczne powinny być robione dla znacznie większych obszarów niż nadleśnictwo, co pozwoliłoby na mniej intensywne użytkowanie w drzewostanach mniej zagrożonych i odwrotnie – mówi prof. dr hab. Jarosław Socha, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi w Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Dział: Wywiad
Numer: Las Polski 3/2021, strona 8

Pobierz artykuł w formacie PDF